• Suomi

Ajankohtaista

KUULUTUS KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSESTÄ / KAUKJÄRVEN RANTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

08.09.2017


 

 

KUULUTUS

 

Tammelan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.8.2017 § 65 hyväksynyt Tammelan kunnassa Kaukjärven ranta-alueen osayleiskaavan kaava-asiakirjojen mukaisina

 

Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä kunnanvirastossa 9.10.2017 asti. Kaavapäätöstä ei saateta erikseen tiedoksi kaavoitetun alueen maanomistajille / haltijoille (MRL 188, KuntaL 63 §). Kaavapäätös lähetetään muistuttajille MRL 67 §:n mukaisesti.

 

Kaavakartat ovat myös nähtävillä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.tammela.fi /Asuminen ja rakentaminen/kaavoitus/vireillä olevat kaavahankkeet/Kaukjärven ranta-alueen osayleiskaava.

 

Muutoksenhaku: valitusoikeuden MRL 191 §:n mukaan omaava voi valittaa päätöksestä kunnallisvalituksin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika: 30 päivää eli 9.10.2017 saakka.

 

Tammelassa 10.9.2017

 

Kunnanhallitus

 

---

 

Mikäli haluatte valittaa em. kaavapäätöksestä, tulee Teidän pikaisesti pyytää toimittamaan päätöksestä virallinen ote liitteineen valitusta varten, toimistopalvelusihteeri Anne-Mari Intoon, puh. 050 3791344.

 

 

‹ Takaisin Kaikki tiedotteet ›
 
Tekstin koko A A A Sivukartta