Avustukset ja lainat

Asumisen avustukset ja lainat, ARA

Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen. Avustuksia myöntää kunta, ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tai Valtiokonttori avustuslajista riippuen.

Vuoden 2017 alusta lähtien korjausavustukset myöntää ARA. Tämä tarkoittaa sitä, että hakemukset jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Tietoa avustuksista ja lainoista ARA:n sivuilta www.ara.fi.

Kunta myöntää avustuksia vain kerrostalojen jälkiasennushissien rakentamiseen. Lisätietoja teknisistä palveluista.