Liikennepalvelut

Tutkimus Forssan seudun haja-asutusalueen liikkumispalveluista 30.6.-12.8.2016

Tutkimuksen tavoitteena on hankkia tietoa haja-asutusalueen asukkaiden liikkumistarpeista ja saada kokemuksia siitä, kuinka käyttäjät voivat osallistua liikkumisratkaisujen suunnitteluun.

Linkki tutkimukseen

Liikkumistarpeiden analyysi osana Forssan seudun palvelutasomäärittelyä

Kvalitatiivinen käyttäjätutkimus Forssan seudun liikkumispalveluiden kehittämisestä

Yhteenveto tuloksista