Koulujen työ- ja loma-ajat


Lukuvuoden 2018-2019 esiopetus ja koulutyö Tammelassa

Esiopetus alkaa keskiviikkona 22.8.2018 klo 9.00 Päiväkoti Haituloissa, Portaan päiväkodissa ja Tammitarhan päiväkodissa. Esiopetuskuljetusten aikataulut ovat nähtävillä kunnan internetsivuilla viikolla 34. Mahdolliset reitti- ja aikataulumuutokset tarkentuvat esiopetuksen alkaessa.
Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Paula Laakso puh. 050 372 2267.

Perusopetus
alkaa torstaina 9.8.2018 Tammelan kunnan peruskouluissa seuraavasti: Kaukjärven koulu klo 8.30, Teuron koulu klo 8.15 ja muut koulut klo 9.00. Ensimmäinen koulupäivä päättyy klo 12, sen jälkeen loppuviikko lukujärjestyksen mukaisesti. Koulunkäyntinsä aloittavat v. 2011 syntyneet. Koulukuljetusten Mahdolliset reitti- ja aikataulumuutokset ilmoitetaan koulun ensimmäisinä päivinä ja koulujen www-sivuilla (https://peda.net/tammela/perusopetus). Em. sivustolta löytyvät myös muut koulun toimintaan liittyvät tiedot.
Lisätietoja antavat koulunjohtajat.

Iltapäivätoiminta alkaa torstaina 9.8.2018 koulupäivän päätyttyä ja se järjestetään kerhopaikkaa hakeneille Koulukeskuksen, Myllykylän, Portaan ja Riihivalkaman kouluilla. Kerhotoiminta on tarkoitettu 1.-2. luokkalaisille ja erityisopetuksessa oleville oppilaille.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Mari Haapanen puh. 050 339 3675.

Sivistyslautakunta