Iltapäivätoiminta

Toiminta on tarkoitettu kaikille vuosiluokkien 1-2 oppilaille sekä muiden luokkien oppilaille, jotka ovat erityisen tuen piirissä. Iltapäivätoiminta on ensisijaisesti tarkoitettu niille lapsille, joiden huoltajat ovat ansiotyössä.

Ryhmä alkaa koululla, mikäli osallistujia ilmoittautuu vähintään 5.

Toimintaa järjestetään pääsääntöisesti klo 12-16 välisenä aikana jokaisena koulupäivänä (ma-pe) ja keskimäärin 3 tai 4 tuntia päivässä osallistuvaa lasta kohden.

Kuukausimaksu on 70 e/3 h päivä ja 90 e/4 h päivä. Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan tai hänelle on iltapäivätoimintapaikka varattuna. Iltapäivätoimintapaikka tulee kirjallisesti irtisanoa, mikäli sitä ei tarvitse. Irtisanoutumislomakkeita saa kerhoista ja linkistä ”Ip-paikan irtisanominen” (oikealla). Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Maksuun sisältyy välipala.

Iltapäivätoiminnan osalta kuljetusta ei järjestetä kotiin.
Mikäli oppilaan omassa koulussa ei käynnisty iltapäivätoiminnan ryhmää, voi huoltaja halutessaan hakea lapselle paikkaa lähimmästä mahdollisesta koulusta, jossa iltapäivätoimintaa järjestetään. Tällöin kunta ei järjestä kuljetusta.
Hakemukset Wilmaan.
Tiedustelut ko. koulun johtajalta / rehtorilta.

Päiväkodissa järjestettävään koululaisten aamu- tai iltapäivähoitoon voi hakea sähköisesti
tästä linkistä.
Aamupäivähoitoon haetaan varhaiskasvatuspalveluiden kautta.
Tiedustelut varhaiskasvatusjohtajalta.

Sivistyspalvelut