Kaavoitus, maankäyttö ja rakentaminen

Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoituksella ja maankäytöllä on merkittävä rooli kunnan elinkeinotoiminnan ja asumisen sekä ympäristön viihtyvyyden kannalta. Kaavoituksella luodaan edellytykset kunnan alueelliselle kehittymiselle ja erilaisten toimintojen sijoittumiselle, joten kunnan onnistunut maanhankinta ja riittävien maa-alueiden omistaminen on ratkaiseva lähtökohta suunnittelua käynnistettäessä.

Kaavoituksen valmistuttua siirrytään suunnitelmien toteuttamiseen eli tarpeellisten katujen, puistojen ja lähivirkistysalueiden rakentamiseen. Asuinrakentamiseen tai elinkeinotoimintaan tarkoitetut alueet ja tontit lohkotaan rakennuspaikoiksi ja tonttikohtainen suunnittelu tonttien ostajien toimesta lähtee käyntiin. Rakennuspaikkakohtaisen suunnittelun apuna ovat kunnan rakennusvalvonta, ajantasainen paikkatieto- ja karttamateriaali sekä mittauspalvelu, joka merkitsee suunnitellut rakennukset maastoon.

Kunnan kaavoitus

Rakentaminen ja rakennusvalvonta

Tammelan kunnan rakentamiseen liittyvistä asioista huolehtii rakennustarkastaja. Rakennustarkastajan tehtävä on opastaa ja neuvoa rakentajaa toimimaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti rakentamiseen liittyvissä asioissa.

Myös maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät katselmukset ja tarkastukset ovat rakennustarkastajan tehtäviä.

Rakennustarkastajan toimistoaika on maanantaisin kello 16.00-17.00 ja tiistaisin ja perjantaisin kello 9.00-11.00. Muulloin virka-aikana voit sopia tapaamisesta soittamalla numeroon 050-5643 766 / Marko Pääjärvi tai sähköpostilla marko.paajarvi @ tammela.fi.

Rakennusvalvonta ja rakentamisen luvat