• Suomi

Asunto-ohjelma

Tammelan kunnan visiossa Tammela tarjoaa kaikenikäisille ihmisille mahdollisuuden asua monipuolisesti luonnonläheisessä ja turvallisessa ympäristössä.

Kunnan asunto-ohjelmassa on käsitelty asumisen erilaisia muotoja Tammelassa, aina kerrostaloasumisesta loma-asumiseen järven rannalla. Kunnalla onkin keskeinen rooli kaikissa asuntorakentamisen muodoissa. Tämä ilmenee siten, että kunta järjestää yleiset edellytykset asuntorakentamiselle maankäytön kaavoituksella, kunnallistekniikalla ja viranomaisvallan käytöllä. Myös tonttien myynti on tärkeä väline, kun on kysymys hintatason pitämisestä kohtuullisena ja yhteiskuntarakenteen toimivuudesta. Tulevaisuudessa tulee viihtyisä asumisympäristö yhdessä toimivan päivähoidon, koulujen ja muiden palvelujen sekä vapaa-ajanharrastusten kanssa olemaan vielä ratkaisevampaa asujien valitessa asuinpaikkakuntaa.

Tammelan kunnanvaltuusto on 22.8.2011 hyväksynyt kunnan asunto-ohjelman vuosille 2011-2020, joka on ladattavissa oheisesta linkistä.

Asunto-ohjemaa päivitetään valtuustokausittain. Kohdasta kaavoitus löytyy ajankohtainen kaavoituskatsaus.

Edellinen kunnan asunto-ohjelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 24.1.2005, joka on ladattavissa oheisesta linkistä.