• Suomi

Jätehuoltopalvelut

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätteenkuljetusjärjestelmä

Forssan kaupungin jätelautakunta on päättänyt jätelain mukaisesti, että kunnan vastuulle kuuluvan jätteen jätteenkuljetusjärjestelmä on kiinteistön haltijan järjestämä kuljetusjärjestelmä. Kunnan vastuulle kuuluvia jätteitä ovat asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte.

Forssan jätelautakunnan jätehuoltopäällikkönä toimii Marja Rantanen puh. 03 4141 5336 s-posti: marja.rantanen@forssa.fi

Tammelan kunnan jätehuollon tehtäviä hoitaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Jätehuollon keskus sijaitsee Forssassa Kiimassuolla.

Kiimassuon Jätekeskus
Kiimassuontie 127
30420 FORSSA

puh. vaaka (03) 424 2620

Kierrätyspisteet  

Tammelan kunnan alueella sijaitsee yhteensä 14 kierrätyspistettä, joihin voi viedä tavallista lasia, paperia ja metallia.

Pahvinkeräys on järjestetty Tammelantiellä Siwaa vastapäätä sijaitsevan kierrätyspisteen yhteyteen. Suuremmat jätemäärät kuuluvat Kiimassuon jätekeskukseen.

Kunnan varikolla toimivaan Tammelan ongelmajätepisteeseen voi viedä sopimuksen mukaan kotitalouksien ongelmajätteitä, kuten syttyviä, syövyttäviä, myrkyllisiä ja haitallisia kemikaaleja. 

Sekajäte

Kiinteistönomistajan tulee tilata sekajätteen kuljetus joltakin alueella toimivalta jätteenkuljetusyritykseltä. Tietoa alueella toimivista kuljetusyrityksistä. löytyy alla olevasta linkistä.

 

Ohjeet haettaessa jätehuollon kohtuullistamista, pidennystä jäteastioiden tyhjennysväleihin ja naapurin kanssa yhteistä jäteastiaa löytyvät seuraavasta linkistä

http://www.lhj.fi/palvelut/palvelut_kunnissa/tammela/

 

 

Lisätietoja jätehuollosta:

ympäristösihteeri
Erja Klemelä
puh. 03-4120530, 050 324 8172
erja.klemela @ tammela.fi