• Suomi

Jätehuoltopalvelut

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätteenkuljetusjärjestelmä

Forssan kaupungin jätelautakunta päättää jätelain mukaisesti Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kunnan vastuulle kuuluvan jätteen jätteenkuljetus-järjestelmästä. Kunnan vastuulle kuuluvia jätteitä ovat asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte.

Kaikille yhteistoiminta-alueen asukkaille sekä yrityksille ja yhdistyksille sekä muille yhteisöille annetaan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta kirjallisena vapaamuotoisesti 15.5.2013 mennessä Forssan kaupungin jätelautakunnalle, os. PL 62, 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi.

Kuulemiseen liittyvä taustamateriaali löytyy tästä linkistä tai sen voi noutaa Forssan kaupungin palvelupisteestä, os. Turuntie 18, Forssa.

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Marja Rantanen puh. 03 4141 5336 tai marja.rantanen@forssa.fi

Forssassa 12.4.2013
Jätelautakunta

Tammelan kunnan jätehuollon tehtäviä hoitaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Jätehuollon keskus sijaitsee Forssassa Kiimassuolla.

Kiimassuon Jätekeskus
Kiimassuontie 127
30420 FORSSA

puh. vaaka (03) 424 2620

Kierrätyspisteet  

Tammelan kunnan alueella sijaitsee yhteensä 21 kierrätyspistettä, joihin voi viedä tavallista lasia, paperia ja metallia.

Pahvinkeräys on järjestetty Hakkapeliitantiellä kunnantalon vieressä sijaitsevan liikekiinteistön takapihalla. Suuremmat jätemäärät kuuluvat Kiimassuon jätekeskukseen.

Kunnan varikolla toimivaan Tammelan ongelmajätepisteeseen voi viedä sopimuksen mukaan kotitalouksien ongelmajätteitä, kuten syttyviä, syövyttäviä, myrkyllisiä ja haitallisia kemikaaleja. 

Sekajäte

Sekajätteen aluekeräys hoidetaan nykyisin siten, että Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy toimittaa kiinteistölle jäteastian ja hoitaa jätteen keräyksen taajamassa sijaitsevilta kiinteistöiltä kahden viikon välein ja haja-asutusalueella neljän viikon välein. Aluekeräykseen kuuluvilta kiinteistöiltä peritään aluekeräysmaksu. Kiinteistönomistaja voi myös tilata sekajätteen kuljetuksen miltä tahansa alueella toimivalta jätteenkuljetusyritykseltä.

Jätehuollon kohtuullistamista, pidennystä jäteastioiden tyhjennysväleihin ja naapurin kanssa yhteistä jäteastiaa voi hakea seuraavasta linkistä avautuvasta hakemuksella.

Jätehuollon hakemus.doc

Hakemus kohtuullistamisesta palautetaan osoitteella:

Forssan kaupunki
Jätelautakunta
PL 62
30101  FORSSA

Hakemus pidennetystä jäteastioiden tyhjennysvälistä ja naapurin kanssa yhteisestä jäteastiasta palautetaan osoitteella:

Tammelan kunta
Tekninen osasto
Hakkapeliitantie 2
31300 Tammela    

Lisätietoja jätehuollosta:

ympäristösihteeri
Erja Klemelä
puh. 03-4120530, 050 324 8172
erja.klemela @ tammela.fi