• Suomi

Hevoniemen asemakaava osa 2

KUULUTUS HEVONIEMEN ASEMAKAAVAN VOIMAANTULOSTA

Tammelan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.5.2011 § 25 Hevoniemen alueen asemakaavan.  Asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös oli MRA 93 §:n mukaisesti kuulutettu ja asetettu yleisesti nähtäville. Valtuuston hyväksymispäätökseen haettiin muutosta ja Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksensa 21.3.2012  Nro 12/0186/2. Hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten  Hevoniemen alueen asemakaava kuulutetaan voimaan 14.5.2012 alkaen.
 
Tammelassa 12.5.2012
Kunnanhallitus
Voimaantulleet asiakirjat:

 

 

 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Tämän hetken tilanne

Kuulutettu voimaan 14.5.2012 lukien