• Suomi

Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava

Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.8.2008 päättänyt aloittaa Kaukjärven teollisuusalueen asemakaavan laatimisen.

KUULUTUS

Tammelan kunnanhallitus on kokouksessaan 25.8.2008 päättänyt aloittaa Kaukjärven teollisuusalueen asemakaavatyön. Vireilletulovaiheen asiakirjana pidetään osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRL 63 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä ajalla 6.10.-4.11.2008 kunnanviraston teknisellä osastolla. Asiakirjat ovat myös nähtävillä kunnan www-sivuilla osoitteessa: www.tammela.fi > Asuminen ja rakentaminen> Kaavoitus> Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Tammelassa 29.9.2008

Kunnanhallitus  

Vireilletulovaiheen nähtävillä olevat asiakirjat:


Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 19.1.2009 § 8 kohdalla asettaa Kaukjärven teollisuusalueen asemakaavaluonnoksen nähtäville.

KUULUTUS

Tammelan kunnanhallitus on päättänyt 19.1.2009 § 8 asettaa Kaukjärven teollisuusalueen asemakaavaluonnoksen nähtäville ajalla 16.3.-15.4.2009 kunnanviraston tekniselle osastolle.

Kaavaluonnos on myös nähtävillä kunnan www-sivuilla osoitteessa: www.tammela.fi > Asuminen ja rakentaminen > Kaavoitus > Vireilä olevat kaavoitushankkeet > Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Tammelassa 14.3.2009

Kunnanhallitus 

Luonnosvaiheen nähtävillä olevat asiakirjat:

 


Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 7.12.2009 § 326 kohdalla asettaa Kaukjärven teollisuusalueen asemakaavaehdotuksen nähtäville.

 

KUULUTUS:

Tammelan kunnanhallitus on päättänyt 7.12.2009 § 326 asettaa Kaukjärven teollisuusalueen asemakaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi ajalla 1.2.-2.3.2010 kunnanviraston tekniselle osastolla.

Kaavaehdotus asiakirjoineen on myös nähtävillä kunnan www-sivuilla osoitteessa: www.tammela.fi > Asuminen ja rakentaminen > Kaavoitus > Vireillä olevat kaavoitushankkeet > Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela tai kirjaamo@tammela.fi

Tammelassa 29.1.2010

Kunnanhallitus

Ehdotusvaiheen nähtävillä olevat asiakirjat:


Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.6.2011 § 32 kohdalla Kaukjärven teollisuusalueen asemakaavaehdotuksen asemakaavaksi.

KUULUTUS

Tammelan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.6.2011 § 32 hyväksynyt Kaukjärven teollisuusalueen asemakaavaehdotuksen aluetta koskevien kaava-asiakirjojen mukaisina asemakaavaksi.
Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä kunnanvirastossa 18.7.2011 asti. Kaavapäätöstä ei saateta erikseen tiedoksi kaavoitetun alueen maanomistajille / haltijoille (MRL 188, KuntaL 63 §). Kaavapäätös lähetetään muistuttajille MRL 67 §:n mukaisesti.
Kaavakartat ovat myös nähtävillä kunnan kotisivuilla osoitteessa
www.tammela.fi   /Asuminen ja rakentaminen  /kaavoitus /Vireillä olevat kaavoitushankkeet / Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava.
Muutoksenhaku: valitusoikeuden MRL 191 §:n mukaan omaava voi valittaa päätöksestä kunnallisvalituksin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika: 30 päivää eli 18.7.2011 saakka.
Tammelassa 17.6.2011
Kunnanhallitus

 

Hyväksytyt asiakirjat:


KUULUTUS MUSTIALAN SIIKI-MUTALAN ALUEEN JA KAUKJÄRVEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVOJEN VOIMAANTULOSTA

Tammelan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.06.2011

1) § 31 Mustialan kylän Siiki-Mutalan alueen asemakaavan. Asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös oli MRA 93 §:n mukaisesti kuulutettu ja asetettu yleisesti nähtäville. Muutosta valtuuston hyväksymispäätökseen oli haettava viimeistään 18.7.2011. Päätöksestä ei ole valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joten Siiki-Mutalan asemakaava on saanut lainvoiman.
2) § 32 Kaukjärven teollisuusalueen asemakaavan.  Asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös oli MRA 93 §:n mukaisesti kuulutettu ja asetettu yleisesti nähtäville. Muutosta valtuuston hyväksymispäätökseen oli haettava viimeistään 18.7.2011. Päätöksestä ei valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joten myös Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava on saanut lainvoiman.

 

Tammelassa 12.8.2011
Kunnanhallitus

 

12.8.2011 Voimaantullet asiakirjat:

 

 

 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Linkit