• Suomi

Liesjärven osayleiskaava

Tammelan kunnanhallitus on aloittanut Liesjärven osayleiskaavan valmistelun kokouksessaan 5.4.2004 ja kokouksessaan 18.10.2004 hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman kaavoitustyön pohjaksi ja asettanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman vireilletuloasiakirjana nähtäville 30 päivän ajaksi. Asiakirjat pidettiin 15.11.-14.12.2004 välisenä aikana nähtävillä kunnanviraston piirtämössä.

Tammelan kunnanhallitus on asettanut kokouksessaan 12.12.2005 Liesjärven osayleiskaavan kaavaluonnoksen nähtäville 30 päivän ajaksi. Asiakirjat pidetään yleisesti nähtävillä 6.2.-7.3.2006 välisenä aikana kunnanviraston piirtämössä.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut, kunnantoimistoon jätettävät kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Yleisötilaisuus kaavasta pidetään FAI Luonnonvarayksikössa ( Metsäoppilaitos), perjantaina 10.2.2006 klo 18.30, osoite: Metsäkouluntie 60, 31350 Liesjärvi.

Toinen osayleiskaavakartta kaavamerkintöineen on nähtävillä sanotun ajan FAI Luonnonvarayksikössä.

Luonnos merkintöineen ja selostus on myös kunnan www-sivuilla kohdassa www.tammela.fi / Asuminen ja rakentaminen / Kaavoitus / Liesjärven osayleiskaava.

Tammelassa 31.1.2006, Kunnanhallitus

Liitteet:


Tammelan kunnanhallitus on kokouksessaan 2.7.2007 asettanut Liesjärven osayleiskaavaehdotuksen MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville.

KUULUTUS

Tammelan kunnanhallitus on päättänyt asettaa Liesjärven osayleiskaavaehdotuksen nähtä­vil­le ajal­la 13.8.-11.9.2007 kunnanviraston tekniselle osastolle.

Kaavaehdotuskartta ja kaavamääräykset on myös nähtävillä kunnan www-sivuilla osoittees­sa: www.tam­me­la.fi > Asu­mi­nen ja rakentaminen> Kaavoitus> Liesjärven asemakaava.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Tammelassa 4.8.2007

Kunnanhallitus

Nähtäville asetettavat asiakirjat:


Tammelan kunnanhallitus on kokouksessaan 11.2.2008 § 20 asettanut Liesjärven osayleiskaavaehdotuksen MRA 32 §:n mukaisesti uudelleen nähtäville (Ehdotus 21.12.2007).

KUULUTUS

Tammelan kunnanhallitus on päättänyt asettaa Liesjärven osayleiskaavaehdotuksen uudel­leen nähtäville ajalla 25.3.-23.4.2008 kunnanviraston tekniselle osastolle.

Kaavaehdotuskartta ja kaavamääräykset on myös nähtävillä kunnan www-sivuilla osoittees­sa: www.tammela.fi > Asuminen ja rakentaminen> Kaavoitus> Liesjärven asemakaava.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Tammelassa 21.3.2008

Kunnanhallitus

Nähtäville asetettavat asiakirjat:


KUULUTUS

Tammelan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2008 § 58 hy­väksynyt Tammelan kunnassa Liesjärven osayleiskaavaehdotuksen aluetta koske­vien kaa­va-asiakirjojen mukaisina.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä kunnanvirastossa 19.1.2009 asti. Kaavapäätöstä ei saa­teta erikseen tiedoksi kaavoitetun alueen maanomistajille / haltijoille (MRL 188,
KuntaL 63 §). Kaavapäätös lähetetään muistuttajille MRL 67 §:n mukaisesti.

Kaavakartat ovat myös nähtävillä kunnan kotisivuilla osoitteessa

www.tammela.fi > Asuminen ja rakentaminen > kaavoitus > Vireillä olevat kaavat >Liesjärven osayleiskaava.

Muutoksenhaku: valitusoikeuden MRL 191 §:n mukaan omaava voi valittaa päätökses­tä kunnallisvalituksin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika: 30 päivää eli 19.1.2009 saakka.

Tammelassa 19.12.2008

Kunnanhallitus

Hyväksymispäätöksen kaava-asiakirjat:


KUULUTUS

Tammelan kunnanhallitus on 2.2.2009 § 33 päättänyt määrätä MRL 201 §:n mukaan Liesjärven osayleiskaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaa­va-alueen niiltä osin, johon ei kohdistu valitusta. Osayleiskaava poislukien tilat RN:o 1:93 ja 1:256 tulee voimaan 4.5.2009.

Tammelassa 30.4.2009

Kunnanhallitus


Osayleiskaavan tilojen 1:93 ja 1:256 on käsittely edennyt Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

 


KUULUTUS
 
Korkein hallinto-oikeus on antanut 5.4.2012 päätöksen, jolla Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 23.6.2010 nro:10/0421/2 jää voimaan.  Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös koski Tammelan kunnanvaltuuston 15.12.2008 § 33 kohdalla tehtyä Liesjärven oikeusvaikutteisen osayleiskaavan hyväksymispäätöstä. Hallinto-oikeuden päätöksen jäädessä voimaan kuulutamme Liesjärven osayleiskaavan valituksen alaisena olleen alueen osalta voimaan 20.4.2012 lukien.

 
Tammelassa 19.4.2012
Kunnanhallitus

  

 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Tämän hetken tilanne

Korkein hallinto-oikeus antanut päätöksensä.

Osayleiskaava kuulutettu voimaan kaikilta osin 20.4.2012 lukien.