• Suomi

Siiki-Mutalan asemakaava

Tammelan kunnanhallitus on aloittanut Siiki-Mutalan asemakaavan valmistelun kokouksessaan 7.5.2007 ja kokouksessaan 2.7.2007 hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman kaavoitustyön pohjaksi ja asettanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman vireilletuloasiakirjana nähtäville.

KUULUTUS

Tammelan kunnanhallitus on aloittanut Siiki-Mutalan asemakaavan val­mis­te­lun ko­kouk­ses­saan 7.5.2007 ja kokouksessaan 2.7.2007 hyväksynyt osallis­tu­mis- ja ar­viointi­suun­ni­telman kaavoitustyön pohjaksi ja asettanut osallistumis- ja ar­viointi­suun­nitel­man vi­reilletuloasiakirjana nähtäville ajalla 13.8.-11.9.2007 väli­senä ai­kana kun­nan­vi­ras­ton piir­tä­mössä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on myös nähtävillä kun­nan www-si­vuilla osoit­tees­sa: www.tammela.fi > Asu­minen ja rakentaminen > Kaa­voitus > Siiki-Mutalan ase­ma­kaava.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut, kunnantoimistoon jätettävät kirjalliset muistutuk­sensa asiassa osoitteella Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Tammelassa 4.8.2007

Kunnanhallitus

Nähtäville asetetetut asiakirjat:


Tammelan kunnanhallitus käsitteli 17.12.2007 Siiki-Mutalan asemakaavaluonnosta ja päätti, että luonnos asetetaan yleisesti nähtäville.

KUULUTUS

Tammelan kunnanhallitus on 17.12.2007 asettanut Siiki-Mutalan asemakaavaluonnoksen nähtäville ajalla 21.1.-19.2.2008 välisenä aikana kunnanviraston piirtämössä.

Kaavaluonnos on myös nähtävillä kunnan www-sivuilla osoitteessa: www.tammela.fi > Asuminen ja rakentaminen > Kaavoitus > Siiki-Mutalan asemakaava.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut, kunnantoimistoon jätettävät kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Tammelassa 13.1.2008
Kunnanhallitus

Nähtävilleasetettavat asiakirjat:


Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 6.4.2009 Siiki-Mutalan asemakaavaluonnosta ja päätti, että nyt aluelaajennuksen jälkeen asemakaavaluonnos asetetaan uudestaan yleisesti nähtäville.

KUULUTUS

Tammelan kunnanhallitus on 6.4.2009 MRA 30 §:n mukaisesti asettanut Siiki-Mutalan ase­ma­kaa­va­luon­nok­sen nähtäville ajalla 4.5.-3.6.2009 välisenä aikana kunnanvirastos­sa. Asiakirjat on myös nähtävillä kunnan www-sivuilla osoitteessa: www.tammela.fi > Asu­mi­nen ja rakentaminen > Kaavoitus >Vireillä olevat kaavoitushankkeet> Siiki-Muta­lan ase­ma­kaa­va.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut, kunnantoimistoon jätettävät kirjalliset muistutuk­sensa asiassa osoitteella Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Tammelassa 30.4.2009

Kunnanhallitus

Uuden luonnosvaiheen nähtävillä olevat asiakirjat:


Kunnanhallitus käsitteli kokouksessan 17.5.2010 Siiki-Mutalan asemakaavaehdotusta ja päätti, että asemakaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville.

KUULUTUS

Tammelan kunnanhallitus on kokouksessaan 17.5.2010 päättänyt asettaa Siiki-Mutalan asemakaavaehdotuksen nähtäville. Ehdotus pidetään MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä ajalla 27.9.-26.10.2010 kunnanviraston teknisellä osastolla. Kaava-asiakirjat on myös nähtävillä kunnan www-sivuilla osoitteessa: www.tammela.fi > Asuminen ja rakentaminen> Kaavoitus> Vireillä olevat kaavoitushankkeet >Siiki-Mutalan asemakaava.
Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Tammelassa 24.9.2010
Kunnanhallitus

Ehdotusvaiheen nähtävillä olevat asiakirjat:


Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.6.2011 § 31 kohdalla Siiki-Mutalan asemakaavaehdotuksen asemakaavaksi.

KUULUTUS

Tammelan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.6.2011 § 31 hyväksynyt Siiki-Mutalan asemakaavaehdotuksen aluetta koskevien kaava-asiakirjojen mukaisina asemakaavaksi.
Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä kunnanvirastossa 18.7.2011 asti. Kaavapäätöstä ei saateta erikseen tiedoksi kaavoitetun alueen maanomistajille / haltijoille (MRL 188, KuntaL 63 §). Kaavapäätös lähetetään muistuttajille MRL 67 §:n mukaisesti.
Kaavakartat ovat myös nähtävillä kunnan kotisivuilla osoitteessa
www.tammela.fi /Asuminen ja rakentaminen/kaavoitus/Vireillä olevat kaavoitushankkeet/ Siiki-Mutalan asemakaava.
Muutoksenhaku: valitusoikeuden MRL 191 §:n mukaan omaava voi valittaa päätöksestä kunnallisvalituksin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika: 30 päivää eli 18.7.2011 saakka.
Tammelassa 17.6.2011
Kunnanhallitus

Hyväksytyt asiakirjat:


KUULUTUS MUSTIALAN SIIKI-MUTALAN ALUEEN JA KAUKJÄRVEN TEOLLISUUS-ALUEEN ASEMAKAAVOJEN VOIMAANTULOSTA

Tammelan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.06.2011
1) § 31 Mustialan kylän Siiki-Mutalan alueen asemakaavan. Asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös oli MRA 93 §:n mukaisesti kuulutettu ja asetettu yleisesti nähtäville. Muutosta valtuuston hyväksymispäätökseen oli haettava viimeistään 18.7.2011. Päätöksestä ei ole valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joten Siiki-Mutalan asemakaava on saanut lainvoiman.
2) § 32 Kaukjärven teollisuusalueen asemakaavan. Asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös oli MRA 93 §:n mukaisesti kuulutettu ja asetettu yleisesti nähtäville. Muutosta valtuuston hyväksymispäätökseen oli haettava viimeistään 18.7.2011. Päätöksestä ei valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joten myös Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava on saanut lainvoiman.

Tammelassa 12.8.2011
Kunnanhallitus 

12.8.2011 Voimaantuleet asiakirjat:

 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Linkit