• Suomi

Letkun osayleiskaava

Letkun kylälle on kunnan laatimassa kaavoituskatsauksessa ilmoitettu Letkun osayleiskaavan laatimisen aloittamisesta. Kylä on vireä ja aktiivinen, joten alueen kehittymisen tukemiseksi osayleiskaava alueelle on tarpellinen.

Kunnanhallituksen kokouksessa 3.5.2010 § 117 on päätetty aloittaa osayleiskaavan laatiminen Letkun alueelle, joka on rajattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Samassa §:ssä on hyväksytty esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma kaavoitustyön pohjaksi.


KUULUTUS

Tammelan kunnanhallitus on kokouksessaan 3.5.2010 päättänyt aloittaa Letkun osayleiskaavatyön. Vireilletulovaiheen asiakirjana pidetään osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRL 63 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä ajalla 20.9.-19.10.2010 kunnanviraston teknisellä osastolla. Kaava-asiakirjat on myös nähtävillä kunnan www-sivuilla osoitteessa: www.tammela.fi > Asuminen ja rakentaminen> Kaavoitus> Vireillä olevat kaavoitushankkeet >Letkun osayleiskaava.
Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.
Kaavoituksen aloittamisen yhteydessä järjestetään yleisötilaisuus Letkun pirtillä 29.9.2010 kello 18:00.

Tammelassa 17.9.2010
Kunnanhallitus

Vireilletulovaiheen nähtävillä olevat asiakirjat:


Kunnanhallitus päätti 18.2.2013 asettaa Letkun osayleiskaavaluonnoksen nähtäville.

KUULUTUS

Tammelan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 18.2.2013 § 38 asettaa Letkun osayleiskaavaluonnoksen yleisesti nähtäville ajalla 27.5-26.6.2013 kunnanviraston tekniselle osastolle.

Asiakirjat on myös nähtävillä kunnan www-sivuilla osoitteessa: www.tammela.fi > Asuminen, rakentaminen ja ympäristö> Kaavoitus> Vireillä olevat kaavahankkeet > Letkun osayleiskaava.

Luonnosvaiheen yhteydessä järjestetään yleisötilaisuus Letkun Pirtillä 5.6.2013 klo 18.00, jonne kaikki kaavoituksesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela tai virallista sähköistä asiointia https://asiointitili.suomi.fi/- käyttäen.

Tammelassa 24.5.2013
Kunnanhallitus

Luonnosvaiheen nähtävillä olevat asiakirjat:

Luonnosvaiheen kaavakartta

Luonnosvaiheen selostus ja liitteet

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma

________________________________________________________________________________

KUULUTUS

Tammelan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 17.3.2014 § 76 asettaa Letkun osayleiskaavaehdotuksen yleisesti nähtäville ajalla 5.5-4.6.2014 kunnanviraston tekniselle osastolle.

Asiakirjat on myös nähtävillä kunnan www-sivuilla osoitteessa: www.tammela.fi > Asuminen, rakentaminen ja ympäristö> Kaavoitus> Vireillä olevat kaavahankkeet > Letkun osayleiskaava.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela tai virallista sähköistä asiointia https://asiointitili.suomi.fi/ - käyttäen.

Tammelassa 3.5.2014
Kunnanhallitus

Ehdotusvaiheen nähtävillä olevat asiakirjat:

Kaavaehdotuskartta 10.2.2014

Kaavaehdotuksen merkinnät 10.2.2014

Rakennustapaohje 10.2.2014

Kaavaselostus 10.2.2014

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.2.2014

________________________________________________________________________________

KUULUTUS

 Tammelan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.11.2015 § 50 hyväksynyt Tammelan kun­nas­sa Letkun osayleiskaavaehdotuksen aluetta koskevien kaava-asiakirjojen mukaisina.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä kunnanvirastossa 14.12.2015 asti. Kaavapäätöstä ei saa­te­ta erikseen tiedoksi kaavoitetun alueen maanomistajille / haltijoille (MRL 188, KuntaL 63 §). Kaa­va­pää­tös lähetetään muistuttajille MRL 67 §:n mukaisesti.

Kaavakartat ovat myös nähtävillä kunnan kotisivuilla osoitteessa

www.tammela.fi  > Asuminen ja rakentaminen > kaavoitus > Vireillä olevat kaavat >Letkun osa­yleis­kaa­va.

Muutoksenhaku: valitusoikeuden MRL 191 §:n mukaan omaava voi valittaa päätöksestä kun­nal­lis­va­li­tuk­sin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika: 30 päivää eli 14.12.2015 saakka.

Tammelassa 11.11.2015

Kunnanhallitus

Hyväksytyt kaava-asiakirjat:

Kaavakartta

Kaavamääräykset

Selostus

Selostuksen liitteet

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

________________________________________________________________________ 

K U U L U T U S

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös nro 16/0328/2 17.8.2016 valitusasiassa, joka koskee Tammelan kunnanvaltuuston 9.11.2015 § 50 päätöstä Letkun osayleiskaavan hyväksymisestä pidetään yleisesti nähtävänä Tammelan kunnanviraston teknisten palveluiden toimialalla ajalla 18.8.-16.9.2016 viraston aukioloaikoina. Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Tammelassa 18.8.2016

Kunnanhallitus

_____

 

KUULUTUS TUULIVOIMAPUISTON TEEMAYLEISKAAVAN, SAARI-KAUKOLA-OJANEN-PORRAS – OSAYLEISKAAVAN SEKÄ LETKUN OSAYLEISKAAVAN VOIMAAN TULOSTA

 

 

 

Tammelan kunnanvaltuusto hyväksyi

 

1)          kokouksessaan 12.5.2014 § 23 kohdalla Tuulivoimapuisto – teemayleiskaavan ja

 

2)          kokouksessaan 14.12.2015 § 68 kohdalla Saari-Kaukola-Ojanen-Porras –osayleiskaavan sekä

 

3)          kokouksessaan 9.11.2015 § 50 kohdalla Letkun osayleiskaavan

 

alueita koskevien kaava-asiakirjojen mukaisena.

 

Kaavojen hy­­­­­­väksymistä koskevat päätökset olivat MRA 93 §:n

 

mukaisesti kuulutetut ja asetetut yleisesti nähtäville. Muutosta valtuuston hyväksymispäätöksiin oli haettava viimeistään 1) 16.6.2014  ja  2) 9.2.2016 sekä 3) 14.12.2015 mennessä.

 

1)  Tuulivoimapuiston teemayleiskaava päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka antoi 16.6.2015 päätöksen nro: 15/0233/2. Muutosta hallinto-oikeuden päätökseen oli haettava Korkeimmalta hallinto-oikeudelta viimeistään 16.7.2015 mennessä. Korkein hallinto-oikeus antoi asiassa päätöksensä 23.12.2016, jolla hallinto-oikeuden päätös jää voimaan, Kaava on saavuttanut lainvoiman.

 

 

 

2)  Saari-Kaukola-Ojanen-Porras –osayleiskaavapäätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka antoi 8.2.2017 päätöksen nro: 17/0037/2. Muutosta hallinto-oikeuden päätökseen oli haettava Korkeimmalta hallinto-oikeudelta viimeistään 10.3.2017 mennessä. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten em. kaava on saavuttanut lainvoiman.

 

3)  Letkun –osayleiskaavapäätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka antoi 17.8.2016 päätöksen nro:  16/0328/2. Muutosta hallinto-oikeuden päätökseen oli haettava Korkeimmalta hallinto-oikeudelta viimeistään 16.9.2016 mennessä. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten em. kaava on saavuttanut lainvoiman.

 

 

 

Tammelassa 17.8.2017

 

Kunnanhallitus

 

 

 

 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Tämän hetken tilanne

Voimaan 17.8.2017