• Suomi

Kadut, tiet, yksityistiet

Kaavateistä ja kevyen liikenteen väylistä vastaa

Vs.Maanrakennusmestari Eero Lehmusvaara

 puh. 050 313 2140  eero.lehmusvaara@tammela.fi

Lumen auraus ja säilytys

Kiinteistöjen talvikunnossapito ei saa vaikeuttaa katujen ja jalkakäytävien käyttökelpoista ja turvallista käyttöä. Kiinteistöjen lumia ei saa tuoda katualueelle, jalkakäytävälle eikä myöskään kunnan maalle, vaan ne tulee sijoittaa omalle tontille. Tontinomistajan tai haltijan tulee myös huolehtia siitä, että kadunkulmassa on esteetön näkemäalue.

Mikäli tontille kertynyttä lunta ei tilanpuutteen tai muun syyn johdosta voida säilyttää tontilla, tontinomistajan/haltijan tulee toimittaa lumet kunnan lumenkaatopaikalle (venerannan läheisellä laidunalueella Kydössä). Kunnan valvontaviranomainen voi tarvittaessa puuttua laiminlyönteihin sakon uhalla tai uhalla, että kunta tekee tekemättä jätetyn työn laiminlyöjän kustannuksella. Kunnan ja tontinomistajan/haltijan velvoitteista kadun hoidossa säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa (31.8.1978/669).

Kaivu- ja sijoituslupa yleisilllä alueilla

Kaivu- ja sijoituslupa hakuohje ja lupamaaaraykset
Kaivu- ja sijoituslupa hakemus

 

Vs.Maanrakennusmestari Eero Lehmusvaara

 puh. 050 313 2140  eero.lehmusvaara@tammela.fi

 

Yksityistieasioita hoitaa

Tekninen johtaja Hannu Jalava

puh. 050 521 9962

hannu.jalava@tammela.fi

Yksityistiet

Yksityistieasiat kuuluvat teknisen lautakunnan tiejaoston toimivaltaan

Tieavustushakemus: www.tammela.fi   → Lomakkeet → Tammelan kunnan lomakkeet → Tieavustushakemus ja ohje  http://www.tammela.fi/lomakkeet/tammelan_kunnan_lomakkeet/

Osoitenumerot ja tiennimet

Kaava-alueen sekä haja-asutusalueen tiennimet ja osoitenumerot selviävät
tekniseltä osastolta:

Vesihuollon sihteeri
Hanna Visti 
puh. 03-4120 504, 050 4111465
hanna.visti @ tammela.fi 

 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Yhteystiedot

Maarakennusmestari
Heimo Tuomola (vuorotteluvapaalla 27.12.2016 - 13.8.2017)
puh. 03-4120502, 050 313 2140
heimo.tuomola @ tammela.fi

Rakennustarkastaja
Marko Pääjärvi
puh. 03-4120 522, 050 564 3766
marko.paajarvi @ tammela.fi

Vesihuollon sihteeri
Hanna Visti
puh. 03-4120 504, 050 411 1465
hanna.visti @ tammela.fi