• Suomi

Nuohoojat

Pelastuslain mukaan alueen pelastustoimi päättää nuohouspalveluiden järjestämisestä alueellaan. Tammelan alueella nuohouspalveluista päättää Kanta-Hämeen pelastuslaitos.

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta, sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit on nuohottu pelastustoimen päättämällä tavalla. Ilmanvaihtokanavat ja -laitteet tulee huollattaa ja puhdistuttaa siten, että niistä ei aiheudu tulipalon vaaraa. Tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidadan suorittaa turvallisesti.

Ohjeet, taksat ym. löytyvät pelastuslaitoksen sivuilta

www.pelastuslaitos.fi

Nuohousta koskevissa asioissa pelastuslaitoksen yhteyshenkilönä toimii:

Palomestari
Mikko Malin
puh. (03) 621 4828

virka-ajan ulkopuolella päivystävä palomestari puh. (03) 621 4830

Kanta-Hämeen pelastustoimi on päättänyt, että nuohouspalvelut järjestetään sen alueella pelastuslain (379/2011) 59 § 2 mom. kohdan 2 mukaan ns. piirinuohousjärjestelmänä. Poikkeuksena tästä on Tammelan 2. nuohouspiiri (eteläinen), jossa nuohous järjestetään määräaikaisena kokeiluna 1.1.-31.12.2017 em. lain kohdan 3 mukaisesti. Tässä järjestämistavassa kiinteistön omistajan tai haltijan sallitaan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa.
Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Nuohoojat yhteystiedot

 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Eteläinen piiri

Kylät:
Häiviä, Kallio, Kaukola, Kyynärä, Lepistö, Letku, Liesjärvi, Ojainen, Patamo, Porras,  Riihivalkama, Sukula, Talpia, Torro ja Valkeaviita.

Nuohooja
ns. vapaa kilpailu, katso Tammelan alueen muut nuohoojat

Pohjoinen piiri

    VT 10:n eteläpuoli

Kylät:
Hevoniemi, Hykkilä, Kaukjärvi, Kytö, Loimonen, Lunkaa, Mustiala, Myllykylä, Pääjärvi, Riihialho, Tammela

Nuohooja
Timo Hakala, Forssa
puh. 0400 243 383

    VT 10 :n pohjoispuoli

Kylät:
Keikkala, Kutinen, Kuuslammi, Lautaporras, Orjanhirsi, Pihtikoski, Pikonkorpi, Susikas, Taljala, Teuro, Torajärvi

Nuohooja
Nuohoojamestari Jukka Matero, Katinala
puh. 050 520 7584