• Suomi

Rakentaminen ja valvonta

Tammelan kunnan voimassaoleva rakennusjärjestys antaa määräyksiä ja ohjeita
mm. rakennuksista ja rakentamisesta, pihamaasta, rakennuksen elinkaaresta, julkisista ulkotiloista, työmaista, ympäristön- ja terveydensuojelusta sekä asemakaava-alueen ulkopuolelle rakentamisesta.

Rakennusvalvonta palvelee rakennus- ja toimenpideluvissa, poikkeamisluvissa ja suunnittelutarveratkaisuissa, maa-ainesluvissa, neuvoo korjauksessa ja antaa korjausavustuksia ja voi myöntää korkotukilainoja.

 

Kaikissa rakennusvalvonnan asioissa sinua palvelevat:

 Rakennustarkastaja

          Jukka Laaksonen
          puh.050-564 3766   
          jukka.laaksonen @ tammela.fi

Lupahakemusten ja -ilmoitusten käsittely, rakennussuunnittelun neuvonta ja opastus, rakennushankkeen vastaavien työnjohtajien hyväksyminen.

Rakennustyön aikaiset viranomaiskatselmukset ja tarkastukset.

Varmimmin tavattavissa ma klo 16-17 sekä ti  klo 9-12.  Muulloin virka-aikana tapaamisesta voi sopia soittamalla tai sähköpostilla.

Rakennusvalvonnan sihteeri

Arja Malin
puh. 050-413 1178
arja.malin @ tammela.fi
Lupahakemusten valmistelu, laskutus, lomakkeet ja kartat