• Suomi

Rakentaminen ja valvonta

Tammelan kunnan voimassaoleva rakennusjärjestys antaa määräyksiä ja ohjeita
mm. rakennuksista ja rakentamisesta, pihamaasta, rakennuksen elinkaaresta, julkisista ulkotiloista, työmaista, ympäristön- ja terveydensuojelusta sekä asemakaava-alueen ulkopuolelle rakentamisesta.

Rakennusvalvonta palvelee rakennus- ja toimenpideluvissa, poikkeamisluvissa ja suunnittelutarveratkaisuissa, maa-ainesluvissa ja neuvoo korjauksessa.

Rakennustarkastaja Jukka Laaksonen on siirtynyt Forssan rakennustarkastajaksi.

vt.Rakennustarkastajana toimii toistaiseksi talonrakennusmestari Mika Suontausta.

          p.0500-813132

          mika.suontausta @ tammela.fi

Lupahakemusten ja -ilmoitusten käsittely, rakennussuunnittelun neuvonta ja opastus, rakennushankkeen vastaavien työnjohtajien hyväksyminen.

Rakennustyön aikaiset viranomaiskatselmukset ja tarkastukset.

Toimistoaika ti  ja pe 9-11.  Muulloin virka-aikana tapaamisesta voi sopia soittamalla tai sähköpostilla.

Rakennusvalvonnan sihteeri

Arja Malin
puh. 050-413 1178
arja.malin @ tammela.fi
Lupahakemusten valmistelu, laskutus, lomakkeet ja kartat