• Suomi

Rakentaminen ja valvonta

Tammelan kunnan voimassaoleva rakennusjärjestys antaa määräyksiä ja ohjeita
mm. rakennuksista ja rakentamisesta, pihamaasta, rakennuksen elinkaaresta, julkisista ulkotiloista, työmaista, ympäristön- ja terveydensuojelusta sekä asemakaava-alueen ulkopuolelle rakentamisesta.

 Rakennusvalvonta palvelee rakennus- ja toimenpideluvissa, poikkeamisluvissa ja suunnittelutarveratkaisuissa, maa-ainesluvissa, neuvoo korjauksessa ja antaa korjausavustuksia ja voi myöntää korkotukilainoja.

 

Rakennustarkastaja Asko Anttila on jäänyt vuosilomalle ja siirtyy eläkkeelle 1.1.2015.

Kaikissa rakennusvalvonnan asioissa sinua palvelevat:

 Rakennustarkastaja

          Jukka Laaksonen
          puh.050-564 3766   
          jukka.laaksonen @ tammela.fi

Varmimmin tavattavissa ma klo 16-17 sekä ti ja pe klo 9-12. Muulloin virka-aikana tapaamisesta voi sopia soittamalla tai sähköpostilla.

Rakennusvalvonnan sihteeri

Arja Heikkilä
puh. 050-413 1178
arja.heikkila @ tammela.fi
Lupahakemusten valmistelu, laskutus, lomakkeet ja kartat