• Suomi

Rakentaminen ja valvonta

Tammelan kunnan voimassaoleva rakennusjärjestys antaa määräyksiä ja ohjeita
mm. rakennuksista ja rakentamisesta, pihamaasta, rakennuksen elinkaaresta, julkisista ulkotiloista, työmaista, ympäristön- ja terveydensuojelusta sekä asemakaava-alueen ulkopuolelle rakentamisesta.

 

Rakennusvalvonta palvelee rakennus- ja toimenpideluvissa, poikkeamisluvissa ja suunnittelutarveratkaisuissa, maa-ainesluvissa, neuvoo korjauksessa ja antaa korjausavustuksia ja voi myöntää korkotukilainoja.

Rakennustarkastaja

Asko Anttila
puh. (03) 412 0520, 050 313 2110
asko.anttila @ tammela.fi

Tavattavissa parittomilla viikoilla varmimmin ma klo 16-17 sekä ti ja pe klo 9-12.
Rakennuslupahakemusten ja -ilmoitusten käsittely, rakennussuunnittelun neuvonta ja opastus, vastaavien työnjohtajien hyväksyminen ja rakennustyön aikaiset viranomaiskatselmukset ja tarkastukset.

Korjausavustukset, hakemusten käsittely ja neuvonta.

 Rakennustarkastaja

          Jukka Laaksonen
          puh.050-564 3766   
          jukka.laaksonen @ tammela.fi

Lupahakemusten ja -ilmoitusten käsittely, rakennussuunnittelun neuvonta ja opastus, rakennushankkeen vastaavien työnjohjtajien hyväksyminen.
Rakennustyön aikaiset viranomaiskatselmukset ja tarkastukset.

Varmimmin tavattavissa ma klo 16-17 sekä ti ja pe klo 9-12. Muulloin virka-aikana tapaamisesta voi sopia soittamalla tai sähköpostilla.

Rakennusvalvonnan sihteeri

Arja Heikkilä
puh. 050-413 1178
arja.heikkila @ tammela.fi
Lupahakemusten valmistelu, laskutus, lomakkeet ja kartat