• Suomi

Tammelan vesihuoltolaitos

Tammelan kunnan vesihuoltolaitos huuhtelee vesijohtoverkkoa taajaman alueella 18.9.2017 alkaen. Työ aloitetaan vesitornin läheisyydestä, josta edetään verkoston reunoille päin. Työn arvioidaan kestävän noin kahden viikon ajan.

Tarkoituksena on saada verkostoon kertynyt sakka huuhdottua pois. Työn aikana vedenjakelussa saattaa ilmetä painevaihtelua ja veden samentumista. Mikäli vedessä ilmenee tavallisuudesta poikkeavaa väriä, hajua tai makua, vesihuoltolaitos ei suosittele veden käyttöä juomavedeksi tai ruoanlaittoon. Mahdollisesti samentunut vesi kirkastuu juoksuttamalla kylmää vettä. Vesihuoltolaitos ei korvaa pyykeille eikä vettä käyttäville koneille aiheutuneita vaurioita työn aikana eikä välittömästi sen jälkeen.

Pahoittelemme asiakkaille aiheutuvaa haittaa.

Työt aloitettu vesitornista itään päin olevilla alueilla.
Keskusta Mustialantien itäpuoli, Hevoniemi, Lamala, Vekkilä, Kukkuramäki.

Huuhtelun vaikutuksia voidaan havaita tällä alueella viikolla 38.
Viikolla 39 huuhtelut siirtyvät keskustasta länteenpäin,
Alakylä, Rauhaniemi, Kytö, Ruisluoto.

 

  

TAKSAT

Laskutusosoite :
Tammelan kunta
Vesilaitos
Hakkapeliitantie 2
31300 TAMMELA

Ohje kaukoluettavan vesimittarin näytöstä.

************'
Kulutus-Webissä kuluttaja pääsee syöttämään kulutuslukemansa Tammelan vesihuoltolaitoksen järjestelmään sekä selaamaan kiinteistönsä kulutushistoriaa. Palveluun pääsemiseksi tarvitaan vesilaskusta tai mittarilukukortista kulutuspisteen/-paikan numero (1), mittarinumero (2) ja paina  .

Palvelun kautta kuluttaja voi myös lähettää palautetta Tammelan vesihuoltolaitokselle ilman kulutuslukeman syöttöä.  

KULUTUS-WEB PALVELU        Ohje         

Kulutuspisteen numero:

Mittarin numero:


 

TAMMELAN VESIHUOLTOLAITOS TIEDOTTAA

 Liittymishakemus ja hinnasto

  **********
Tammelan talousveden kokonaiskovuudet
Syrjäharjun vedenottamo 0,83 - 0,86 mmol/l
Pätinkiharjun vedenottamo 0,16 - 0,17 mmol/l

 

Vedenottamoiden raakaveden laajempi Testausseloste:

Vesinäytteet olivat tutkituilta osin hyvää raakavettä.

 

 

Klikkaa tästä mitä WC-pönttöön saa laittaa ja

mitä WC-PÖNTTÖÖN EI SAA LAITTAA

 

   

Ohje kinkkurasvan hävittämisestä. 

Hyödyllisiä neuvoja elinympäristömme parhaaksi.

 

 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Yhteystiedot

Vesilaitoksesta vastaavat:
maanrakennusmestari 
Heimo Tuomola 
puh. 050 313 2140 
heimo.tuomola @ tammela.fi

Vesilaitoksen käytöstä vastaa:
Laitosmies
Jorma Kettunen
puh. 050 545 8136

Päivystäjä työajan ulkopuolella
Jari Rantanen
puh. 0500 420 372

Laskutus:
Vesihuollon sihteeri 
Hanna Visti

puh. 050 4111465

Postiosoite:
Tammelan kunta
Tammelan vesihuoltolaitos
Hakkapeliitantie 2
31300 TAMMELA