• Suomi

Vesihuoltolaitos

TAMMELAN VESIHUOLTOLAITOS TIEDOTTAA

 

Tammelan kunnan vesihuoltolaitos huuhtelee vesijohtoverkkoa taajaman alueella 29.09.2014 alkaen. Työ aloitetaan vesitornin läheisyydestä, josta edetään verkoston reunoille päin. Työn arvioidaan kestävän noin kahden viikon ajan.

Maanantaina 29.9. työt alkavat Matintien alueelta.

Tarkoituksena on saada verkostoon kertynyt sakka huuhdottua pois. Työn aikana vedenjakelussa saattaa ilmetä painevaihtelua ja veden samentumista. Mikäli vedessä ilmenee tavallisuudesta poikkeavaa väriä, hajua tai makua, vesihuoltolaitos ei suosittele veden käyttöä juomavedeksi tai ruoanlaittoon. Mahdollisesti samentunut vesi kirkastuu juoksuttamalla kylmää vettä. Vesihuoltolaitos ei korvaa pyykeille eikä vettä käyttäville koneille aiheutuneita vaurioita työn aikana eikä välittömästi sen jälkeen.

 Pahoittelemme asiakkaille aiheutuvaa haittaa.
Tammelan vesihuoltolaitos

 **********

Tammelan vesihuoltolaitos lukee kesäasukkaiden ja niiden kiinteistöiden mittareita, joista ei ole saatu lukemaa v 2013.

Tammelan kunnan vesihuoltolaitos vaihtaa asiakkaidensa vesimittareita.
Työtä varten laitokselta otetaan asiakkaisiin yhteyttä mittarin vaihtoajan sopimista varten. Työtä tehdään kaduittain alkaen aakkosittain Alhontiestä. Vaihtotyö tehdään vanhimpien mittarien osalta. Kaikkien asiakkaiden mittareita ei vaihdeta.

Lisätietoja maanrakennusmestari Heimo Tuomola, puh. 050 313 2140

 **********

Tammelan talousveden kokonaiskovuudet
Syrjäharjun vedenottamo 0,83 - 0,86 mmol/l
Pätinkiharjun vedenottamo 0,16 - 0,17 mmol/l

Vedenottamoiden raakaveden laajempi Testausseloste:

Vesinäytteet olivat tutkituilta osin hyvää raakavettä, näytteet otettu 19.8.2014.

 

Ohje kinkkurasvan hävittämisestä. 

Hyödyllisiä neuvoja elinympäristömme parhaaksi.

 

 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Yhteystiedot

Vesilaitoksesta vastaavat:
Maanrakennusmestari
Heimo Tuomola
puh. 050 313 2140
heimo.tuomola @ tammela.fi

Vesilaitoksen käytöstä vastaa:
Laitosmies
Jorma Kettunen
puh. 050 545 8136

Päivystäjä työajan ulkopuolella
Jari Rantanen
puh. 0500 420 372

Laskutus:
Vesihuollon sihteeri
Hanna Visti
puh. 050 411 1465
hanna.visti @ tammela.fi

Postiosoite:
Tammelan kunta
Tammelan vesihuoltolaitos
Hakkapeliitantie 2
31300 TAMMELA