• Suomi

Vesihuollon toiminta-alueet on määritelty Tammelan kunnan alueella toimiville vesihuoltolaitoksille. Toiminta-alue sisältää vedenjakelun verkostoalueen ja jätevedenviemäröinnin verkostoalueen.

Voimaantulo:
Tammelan kunnanvaltuuston päätös 10.10.2011 § 43
vesihuoltolaitosten toiminta-alueista on tullut voimaan 28.11.2011.

Selostus:

Toiminta-alueet 

Kartat:

Tammelan vesilaitosten talousveden toiminta-alueet

Tammelan vesilaitosten viemäröinnin toiminta-alueet 

Ohje:

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla olevien kiinteistöjen vapautushakemukset 

Hakemus:

Hakemus vesihuoltolaitoksen ja/tai viemäriin liittämisestä vapauttamiseksi 

Lomake:

Jätevesijärjestelmän selvitys lomake 

 
Tekstin koko A A A Sivukartta