• Suomi

Ympäristönsuojelu

Ympäristötoimi vastaa kunnalle lainsäädännön perusteella kuuluvista ympäristönsuojelun ja maa-ainelain mukaisista viranomaistehtävistä. Tammelan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Lakisääteisistä tehtävistä yleisempiä ovat lupien ja ilmoitusten käsittely, lausuntojen antaminen ja erilaiset tarkastukset.

Tehtävät

 • ilmansuojelu
 • jätehuollon valvonta ja neuvonta
 • kestävä kehitys
 • leirintäalueviranomainen
 • lausuntojen anto
 • luonnonsuojelu
 • maa-aineisten oton lupa- ja valvonta-asiat
 • maastoliikennelain mukaiset kilpailu- ja harjoitteluluvat
 • melu
 • neuvonta
 • valvonta
 • vesiensuojelu
 • vesihuollon vapautukset
 • ympäristöluvat ja -ilmoitukset
 • ympäristön tilan seuranta

 Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristöviranomaisen taksa 2016

Maa-ainestaksa 2016