Jätehuolto

Jätehuolto jakautuu kolmelle eri toimijalle:

Jätehuollon järjestäminen on siirretty Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle.
Jätehuoltoviranomaisena toimii yhteinen jätelautakunta.
Jätehuollon valvonta kuuluu kunnan ympäristölautakunnalle.

Jätehuoltomääräykset

Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelainsäädäntöön ja 1.4.2017 voimaan tulleet jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia määräyksiä. Poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta voi myöntää vain jätehuoltoviranomainen.

Järjestetty jätteenkuljetus

Jätelautakunta on kokouksessaan 16.6.2015 päättänyt, että Tammelassa sijaitsevien kiinteistöjen jätehuolto järjestetään jatkossakin kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena.

Jätehuollon valvontaviranomainen

Jätteenhuollon valvontaviranomaisena Tammelassa toimii ympäristölautakunta. Jätehuollon valvontatehtäviä on mm.

  • Jätelain yleinen valvonta eli valvotaan jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä jätehuoltomääräysten noudattamista.
  • Roskaamisen käsittely.
  • Jätehuoltoon liittyvien määräysten antaminen ympäristöluvissa.
  • Neuvonta
  • Asiakkaita neuvotaan valvonnan yhteydessä.
  • Varsinainen jäteneuvonta kuuluu Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle.