Kivijärven ranta-asemakaavamuutos, kortteli 6 tontti 5

KUULUTUS

Tammelan kunnanhallitus on päättänyt aloittaa kaavamuutoksen koskien Kivijärven ranta-asemakaavan korttelin 6 tonttia 5 ja päättänyt asettaa vireilletulo-, osallistumis- ja arviointisuunnitelma- sekä luonnosvaiheen nähtäville kaavaluonnoksen selostuksineen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti 30 päivän ajaksi kunnanviraston teknisissä palveluissa ajalla 18.9.-17.10.2017. Asiakirjat ovat myös nähtävillä kunnan www-sivuilla osoitteessa: www.tammela.fi > Asuminen, rakentaminen ja ympäristö > Kaavoitus > Vireillä olevat kaavahankkeet > Kivijärven ranta-asemakaavamuutos, kortteli 6 tontti 5.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Tammelassa 12.9.2017

Kunnanhallitus

Vireilletulo-, oas- ja luonnosvaiheen nähtävillä olevat asiakirjat:

Kivijärvi kaavaluonnos

Kivijarvi kaavaselostus

Kivijarvi OAS