Vesiensuojeluhankkeet

Tammelassa on tehty myös vesiensuojeluhankkeita. Uusimmat näistä ovat Ilmetty joki -hanke ja Loimijoen padotus- ja juoksutusselvitys.

Ilmetty joen perkausyhtiön toiminta on käynnistetty uudelleen. Parhaillaan laaditaan suunnitelmaa kauan vallinneen veden korkeuden laillistamiseksi ja Ilmetynjoessa olevan säännöstelypadon korvaamiseksi pohjapadolla.

Loimijoen padotus- ja juoksutusselvityksen tarkoituksena on selvittää, miten voitaisiin vähentää tulvasta ja kuivuudesta aiheutuvia vahinkoja Loimijoen alueella. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti Tammelan Pyhäjärven säännöstelyä ja miten sitä tulisi kehittää, jotta se huomioisi Loimijoen vesistön erilaiset tarpeet.