Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
tribe_events
yhteystiedot
Tarkennettu haku

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös / Kunnallisasiaa koskeva valitus / Tammelan kunnanvaltuuston päätös 11.12.2017 § 101

Takaisin artikkelilistaukseen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös / Kunnallisasiaa koskeva valitus / Tammelan kunnanvaltuuston päätös 11.12.2017 § 101

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 25.10.2018 Nro 18/0657/3, Diaarinumero 00130/18/2299.

Asia:
Kunnallisasiaa koskeva valitus Tammelan kunnanvaltuuston päätöksestä 11.12.2017 § 101

Muutoksenhakija:            Tuomo Tuovinen

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitusosoituksessa mainitun 30 päivän kuluessa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos päätöksestä valitetaan kunnan jäsenelle taikka kuntayhtymän jäsenkunnalle tai sen jäsenelle kuuluvan valitusoikeuden nojalla, valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu kunnan, kuntayhtymän tai asianomaisten kuntien yleisessä tietoverkossa.
JÄLJENNÖS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ PIDETÄÄN YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ TAMMELAN KUNNANVIRASTOSSA TEKNISEN PALVELUALUEEN AULASSA KUNNANVIRASTON AUKIOLOAIKOINA 26.10. – 26.11.2018.

Julkaistu Tammelan kunnan tietoverkossa 26.10.2018
Anne-Mari Into
ilmoitustaulunhoitaja