• Suomi

Erityisliikuntaryhmät

Erityisryhmien liikunta 2000 -toimikunta (1996) määrittelee erityisryhmien liikunnan seuraavasti:

”Erityisliikunnalla tarkoitetaan niiden henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista”.

Tammelassa erityisliikuntaa ohjaa pääsääntöisesti Forssan, Tammelan ja Jokioisten yhteinen erityisliikunnanohjaaja. Erityisliikunnan painopiste ikääntyneillä henkilöillä on toimintakyvyn ylläpidossa ja palauttamisessa. Lapsilla ja muilla ryhmillä painopiste-alueena on motoristen- ja liikunnallisten valmiuksien kehittäminen ja sosiaalinen kanssakäyminen liikunnan avulla.

 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Lisätietoa

Liikuntakoordinaattori
Petri Takala
puh. 050 353 7708
petri.takala @ tammela.fi

Erityisliikunnanohjaaja
Sirpa Polo
puh. 040 523 8310
sirpa.polo @ forssa.fi