Lainvoimaiset kaavat

Kaava voidaan kunnan toimesta kuuluttaa voimaan, kun kaavoitusprosessi on käyty loppuun ja mahdolliset kaavaan jätetyt valitukset on hylätty oikeusasteissa. Lainvoimainen kaava toimii alueiden kehittämisen ja rakentamisen perustana ja ohjaa muutoinkin alueiden toimintaa siten, että kaavoituksen aikana saatu kokonaiskuva tulee huomioiduksi.

Kunta laatii kahdenlaisia kaavoja, rakentamista ja toimintaa hyvinkin tarkasti ohjaavia asemakaavoja sekä yleispiirteisempiä yleiskaavoja. Näistä kaavamuodoista tarkempi asemakaava on yleiskaavaa voimakkaampi. Mikäli alueella on sekä asemakaava että yleiskaava, noudatetaan asemakaavaa. Yleiskaavan linjaukset kuitenkin ohjaavat laadittavaa tai muutettavaa asemakaavoitusta, muutoin yleiskaavan linjaukset korostuvat kylä- ja haja-asutusalueilla, joissa asemakaavaa ei yleensä ole laadittu. Tammelassa asemakaavat sijoittuvat lähinnä kirkonkylän alueelle ja yleiskaavat kyläkeskusten ympäristöön. Kaavoittamattomilla haja-asutusalueilla rakentamista ohjaa kunnan rakennusjärjestys.

Asemakaavat

Ajantasa-asemakaava

Anttila (osa1), Kirkko (osa 3) ja Kytö (osa 6) asemakaavan muutos
Anttila, Meijerin alueen asemakaavamuutos, kortteli 502
Eerikkilän asemakaava
Hevonniemen alue (02)
Jussilan alue (04)
Jussila, kortteli 165B
Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava
Kirkko, Kirkkopellon asemakaavamuutos
Kirkko, Korttelin 252 asemakaavamuutos
Kirkko, Korttelin 255 tontin 3 asemakaavamuutos
Kukkurahovin asemakaava
Kydön kortteleiden 601 ja 602 asemakaavamuutos
Kydön kortteleiden 715 ja 722 asemakaavamuutos
Kydön asemakaavamuutos, kortteli 732
Kytö, Korttelit 738 ja 738B
Kytö, Kortteli 738, tontit 1-3
Lassin asemakaava
Mansikkaniemenrannan asemakaavamuutos
Niemi-Eskolan alue
Nuutin asemakaava
Rauhaniemen-Matintuomion alue (05)
Tupasuon asemakaava
Siiki-Mutalan asemakaava

Kirkon asemakaavan korttelin 257 tonttien 5 ja 10 asemakaavamuutos

Yleiskaavat

Lamalan osayleiskaava
Letkun osayleiskaava
Liesjärven osayleiskaava
Ruostejärven itäosan osayleiskaava
Saari-Kaukola-Ojainen-Porras-osayleiskaava
Tuulivoimapuisto- teemayleiskaava

Pyhäjärven länsirannan osayleiskaava

 

Ranta-asemakaavat:

Oksjärven ranta-asemakaava
Pääjärven ja Haukilammin ranta-asemakaava