Ajankohtaiset kaavat

Kunnan vireillä oleviin kaavoihin voivat kuntalaiset ottaa kantaa kaavaprosessin eri vaiheissa jokaisesta kaavoituksesta laadittavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Kunnassa tällä hetkellä käynnissä olevat kaavahankkeet:

Asemakaavat:

Jussila, Killintie

Yleiskaavat:

Hykkilä-Lunkaa osayleiskaava
Juuriniemen osayleiskaava
Kallio-Riihivalkama-Ruostejärvi -osayleiskaava
Kaukjärven ranta-alueen osayleiskaava
Keskusta-Mustiala osayleiskaava
Sukulan ja Häiviän osayleiskaava
Susikas-Myllykylä osayleiskaava
Teuro-Kuuslammi osayleiskaava
Torron osayleiskaava

Ranta-asemakaavat:

Kivijärven ranta-asemakaavamuutos
Liesjärvi Juuriniemen ja Pirttiniemen ranta-asemakaava