Kulttuuritoimen avustukset

Kulttuuritoimi toimi kannustaa kuntalaisia aktiiviseen kulttuurielämään jakamalla avustuksia. Avustuksia voivat hakea yhdistykset ja yksityiset taiteen harrastajat. Perusavustuksia ja tiettyyn kohteeseen tarkoitettuja kohdeavustuksia voi hakea aina 30.9. mennessä.

1. Perus-­ ja Kohdeavustukset

Kulttuuriyhdistyksille ja kulttuuritoimintaa järjestäville yhdistyksille.

Avustusmuodot

1. Perusavustus
Myönnetään kulttuuriyhdistysten toiminnan tukemiseen. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon:

 • Toiminnan aktiivisuus, laajuus ja merkittävyys
 • Toiminnan taloudellisuus
 • Jäsenistön määrä
 • Toimintasuunnitelman mukainen toiminta

2. Kohdeavustus
Myönnetään kulttuuritoimintaa järjestäville yhdistyksille.

 • Kaikille avoimien kulttuuritapahtumien järjestämiseen
 • Kulttuuri- ja taidekasvatuksen edistämiseen
 • Julkaisukuluihin
 • Näyttelytoimintaan
 • Ohjaajan palkkioihin
 • Kurssikustannuksiin
 • Kansainväliseen toimintaan
 • Materiaalikustannuksiin
 • Harkinnan mukaan muihin kuluihin

Sekä perusavustusta että kohdeavustusta myönnettäessä huomioidaan erityisesti:

 • Eri toimijoiden välisen yhteistyön laajuus ja määrä
 • Toiminnan kohdistaminen lapsiin ja nuoriin.

Lautakunta voi harkintansa mukaan päättää myös muista noudatettavista painopistealueista.

Hakumenettely

Avustukset ovat haettavina vuosittain  30.9. mennessä.Hakuaika ilmoitetaan vuosittain Forssan Lehdessä, kunnan www-sivuilla.Avustus myönnetään ainoastaan hakemuksesta. Avustushakemus tehdään avustukseen tarkoitetulle hakemuslomakkeelle.

Yhdistysten avustushakemuksiin pääsääntöisesti edellytetään liitettävän seuraavat asiakirjat:

 1. Talousarvio- ja toimintasuunnitelma, josta tulee käydä ilmi avustettava toiminta
 2. Toimintakertomus ja tilinpäätös

Avustuksen maksatus

Avustus maksetaan sen jälkeen, kun päätös on saanut lain voiman.