Talous ja strategia

Tammelan kunnan johtaminen ja ohjaus perustuvat tehtyihin strategia- ja ohjelmatyöhön. Kuntastrategiassa on esitetty tavoitteet Tammelan kunnan talouden osalle. Talouden tasapainoon pyritään mm. mitoittamalla palvelujen tuottamisessa tarvittavat henkilö- ja tilaresurssit oikein.
Kunta pyrkii myös noudattamaan aktiivista konserniohjausta ja omistajapolitiikkaa.

Arviointikriteereinä toimivat lainanhoitokate, vuosikate ja lainamäärä asukasta kohden laskettuna

Kunnan talous 2018

 • Kunnan tulovero 20,25 %
 • Kiinteistöverot
  • Yleinen 0,93 %
  • Vakituiset asunnot 0,42 %
  • Muut asuinrakennukset 1,02 %
  • Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
  • Voimalaitokset 2,85 %

Talousarvio 2018

 • Toimintamenot 38,9 milj. euroa
 • Toimintatulot 6,9 milj. euroa
 • Verotulot 21,6 milj. euroa
 • Valtionosuudet 11,6 milj. euroa
 • Vuosikate 1,2 milj. euroa
 • Nettoinvestointimenot 3,1 milj. euroa
 • Lainakanta euroa/asukas 1.569

Laskutus ja maksaminen