Lapsiystävällinen kunta

Tammelassa virisi ajatus Lapsiystävälliseksi kunnaksi hakemisesta loppuvuodesta 2015. Hanke hyväksyttiin kunnanhallituksessa ja koordinaattorina aloitti Kirsi Hyytiäinen. Kaksivuotinen työ lapsiystävällisyyden lisäämiseksi palkittiin kun Tammelan kunta sai Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen 7.2.2018. Työ on kuitenkin vasta alussa; tunnustuksen saa vain kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteet on koottu kymmeneen rakennuspalikkaan. Ne ovat:

1. Lapsen oikeudet tunnetaan.

2. Kaikki oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla.

3. Lapsilla on mahdollisuus osallistua heille tarkoitettujen

palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

4. Lapset voivat osallistua julkisen tilan suunnitteluun ja

kehittämiseen.

5. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin

asioihin.

6. Lapset voivat osallistua kansalaistoimintaan.

7. Lapsilla on ystäviä ja turvallisia aikuisia.

8. Lapsia ja lapsuutta arvostetaan.

9. Lapsia koskevia asioita tarkastellaan koordinoidusti

kokonaisuutena niin, että lapsia koskevassa päätöksenteossa

ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu.

10. Lapsia koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti

päätöksenteossa.

Tarkemmin rakennuspalikoiden sisällöt löytyvät täältä:

https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/Rakennuspalikat_ja_tarkistuslistat.pdf

Lapsiystävällinen kunta koordinaattorina näen Tammelassa tärkeimpinä kehittämiskohteina kohdat 3, 4, 5, 9 ja 10.

Kohta 3: Nuorisopalvelut ottaa lapset ja nuoret mukaan suunnittelemaan heille tarjottuja palveluita järjestämällä kumppanuuspöydän syksyllä 2018. Ensimmäinen tapaaminen on 27.8.2018 klo 17.00 Manttaalilla.

Kohta 4. Lapset ja nuoret on otettava mukaan esim. suunniteltaessa uutta kirjastotilaa kunnantalolle ja Koulukeskuksen remonttia.

Kohta 5. Esim. kun palkataan lasten/nuorten kanssa työskentelevä aikuinen, myös lapset/nuoret saavat haastatella. Lasten/nuorten mielipide saatetaan tiedoksi kun palkkauspäätös tehdään.

Kohta 9. Paula Laakso teki ensimmäisen Lapsiasiavaikutusten arvioinnin Eskarin mahdollisesta siirtymisestä Norrintien kiinteistöön (ei toteutunut). Jatkossa lapsiasiavaikutusten arviointi tulee tehdä kaikessa päätöksenteossa joka koskee lapsia. Ennen lautakuntaan vientiä  asian valmistelija tekee arvioinnin. Mikäli arviointia ei ole tehty ja lautakunta näkee, että se olisi pitänyt tehdä asia voidaan palauttaa valmistelijalle.

Kohta 10. Päätöksenteon tueksi voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa, luoda uusia kyselyitä tai kysyä suoraan kunnassa toimivilta Nuorisovaltuustolta tai Lasten parlamentilta.