Viestintä

Tammelan kunta viestii avoimesti ja vuorovaikutteisesti eri viestintäkanavia hyödyntäen.

 

Tammelan kunnan viestinnän avulla vahvistetaan kuntaimagoa. Viestinnällä pyritään avoimesti ja vuorovaikutteisesti viestimään ajankohtaisista asioista, päätöksenteosta ja tapahtumista henkilöstölle, kuntalaisille ja matkailijoille.

Yksi tärkeimmistä viestintäkanavista on uudistettu verkkosivu. Tämän lisäksi Tammelan kunta näkyy sosiaalisessa mediassa:

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

Tammelan kunnan viestimistä johtaa kunnanjohtaja.