Viestintä

Tammelan kunnan viestinnän avulla vahvistetaan kuntaimagoa. Viestinnällä pyritään avoimesti ja vuorovaikutteisesti viestimään ajankohtaisista asioista, päätöksenteosta ja tapahtumista henkilöstölle, kuntalaisille ja matkailijoille.

Tammelan kunta viestii avoimesti ja vuorovaikutteisesti eri viestintäkanavia hyödyntäen

Yksi tärkeimmistä viestintäkanavista on uudistettu verkkosivu. Tämän lisäksi Tammelan kunta näkyy sosiaalisessa mediassa:

Tammelan kunnan viestimistä johtaa kunnanjohtaja.