• Suomi

Kuntavaalit 9.4.2017 - Sinulla on ääni

 

KUNTAVAALIT  09.04.2017 

TAMMELAN KUNNASSA

 

TAMMELAN KUNNASSA OLEVAT KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT

 

KUULUTUS

 

KUULUTUS
Kuntalain (410/2015) 4.luvun16 §:n nojalla Tammelan kunnanvaltuusto on 9.11.2015 § 56 päättänyt ja 14.11.2016 § 67 vahvistanut, että Tammelan kunnanvaltuustoon toimi­kaudeksi 01.06. 2017- 31.05.2021 valitaan kaksikymmentäseitsemän (27) valtuutettua sekä varavaltuutetut kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemista koskevia hakemuksia niihin liittyvine asiakirjoineen sekä ilmoituksia yhteislistoista ja vaaliliitoista ottaa vastaan keskusvaalilautakun­nan valtuuttamana lautakunnan sihteeri Jorma Vettenranta tai hänen sijaisensa hallintojohtaja Anitta Hietaniemi Tammelan kunnanviras­tossa, Hakkapeliitantie 2, maanantaina 27.2.2017 klo 15.00 - 17.00 ja tiistaina 28.2.2017 klo 14.00 - 16.00.

Edellä mainitut hakemukset, asiakirjat ja ilmoitukset on jätettävä viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen klo 16.00.

Vaalilain 38 §:ssä tarkoitetut oikaisut ja täydennykset on tehtävä viimeis­tään 8.3.2017 ennen klo 16.00. Vaalilain 40 §:n mukaiset peruutukset on tehtävä viimeistään 9.3.2017 ennen klo 12.00.

Keskusvaalilautakunnan postiosoi­te on Tam­melan kun­ta, Keskusvaalilautakunta, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela, puh. 050 4300 588,  s-posti: jorma.vettenranta@tammela.fi.

Keskusvaalilautakunnan kokoukset pidetään 2017 seuraavasti: 9.2., 6.3., (tarvittaessa 8.3.), 9.3., 7.4., 9.4., 10.4. ja 12.4. Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana keskiviikkona tai seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 9-12 kunnanviraston kokoushuoneessa 254.

Tammelassa  9.2.2017                     

Tammelan kunnan keskusvaalilautakunta

 
Tekstin koko A A A Sivukartta