Tammelan kunta
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
tribe_events
yhteystiedot
Tarkennettu haku

Kuulutus / Juuriniemen ja Pirttiniemen ranta-asemakaava ehdotusvaihe

Takaisin artikkelilistaukseen

Kuulutus / Juuriniemen ja Pirttiniemen ranta-asemakaava ehdotusvaihe

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.4.2019 § 94 päättänyt hyväksyä MRL 65 §:n mukaisesti 30 päivän ajaksi yleisesti nähtäville asetettavaksi ehdotusvaiheen asiakirjoina Juuriniemen ja Pirttiniemen 20.2.2019 päivätyn ranta-asemakaavakartan selostuksineen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Asiakirjat pidetään nähtävillä kunnanvirastossa teknisellä palvelualueella ajalla 20.5. – 18.6.2019 välisenä aikana.
Asiakirjat ovat myös 20.5.2019 lähtien nähtävillä kunnan kotisivuilla osoitteessa: http://www.tammela.fi/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavahankkeet/
Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut, kunnantoimistoon jätettävät kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@tammela.fi.

Tammelassa 16.5.2019
Kunnanhallitus