Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
tribe_events
yhteystiedot
Tarkennettu haku

Kuulutus / Kivijärven ranta-asemakaavamuutoksen hyväksymispäätös

Takaisin artikkelilistaukseen

Kuulutus / Kivijärven ranta-asemakaavamuutoksen hyväksymispäätös

Tammelan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.9.2018 § 48 hyväksynyt Tammelan kunnassa Kivijärven korttelin 6 tontin 5 ranta-asemakaavamuutoksen kaavakartan (10.1.2018) selostuksineen (15.6.2018).
Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä kunnanvirastossa 29.10.2018 asti. Kaavapäätöstä ei saateta erikseen tiedoksi kaavoitetun alueen maanomistajille / haltijoille (MRL 188, KuntaL 63 §). Kaavapäätös lähetetään muistuttajille MRL 67 §:n mukaisesti.
Kaavakartat ovat myös nähtävillä kunnan kotisivuilla osoitteessa http://www.tammela.fi/kivijarven-ranta-asemakaavamuutos-kortteli-6-tontti-5/
Muutoksenhaku: valitusoikeuden MRL 191 §:n mukaan omaava voi valittaa päätöksestä kunnallisvalituksin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika: 30 päivää siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäville yleisessä tietoverkossa (27.9.2018).

Tammelassa 28.9.2018
Kunnanhallitus