Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
tribe_events
yhteystiedot
Tarkennettu haku

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta

Takaisin artikkelilistaukseen

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta

Tammelan kunnan ympäristölautakunnassa on vireillä Hämeen Kuljetus Oy:n yhdistelmälupahakemus, joka sisältää sekä ympäristölupahakemuksen kiviaineksen murskaukseen, että maa-aineslupahakemuksen Portaan kylään, tilalle Soramäki 834-432-8-105.

Maa-aineslupaa haetaan 10 vuoden ajaksi, ja toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa 12,75 hehtaarin alueelle ja 920.000 m3ktr:n ottamiseen. Aloituslupaa maa-ainesten ottamiseen ja murskaukseen ja haetaan muutoksenhausta huolimatta.

Hakemuksen kohteena olevalla alueella on ollut lupa maa-ainesten ottoon ja ympäristölupa kiviaineksen murskaukseen. Lupien voimassaolo päättyy 17.8.2018.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Tammelan kunnantalolla 27.8. – 26.9.2018 viraston aukioloaikana (ma 10.00 –17.00, ti – pe 9.00-14.30).

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on tilaisuus kirjallisesti tehdä muistutus hakemuksen johdosta. Tammelan ympäristölautakunnalle osoitetut muistutukset on toimitettava kirjallisesti 26.9.2018 mennessä osoitteeseen Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela tai sähköpostilla kirjaamo@tammela.fi.

Tammela 23.8.2018

Ympäristölautakunta