Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tarkennettu haku

Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä

Takaisin artikkelilistaukseen

Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä

KUULUTUS MAA-AINESLUPA PÄÄTÖKSESTÄ

Tammelan kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 23.5.2018 § 39 tehnyt maa-aineslupapäätöksen Hämeen Kuljetus Oy:lle Lautaportaaseen Heinun kylään, tilalle Metsä-Anttila 834-402-14-5.

Lupa on myönnetty 10 vuoden ajaksi, 5,1 hehtaarin alueelle ja 220.500 m3:n ottamiseen. Lupapäätöksessä on myönnetty lupa töiden aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Tammelan kunnantalolla, Teknisissä palveluissa 4.6. – 4.7.2018 viraston aukioloaikana (ma 10.00 –17.00, ti – pe 9.00-14.30 ja 25.6. alkaen ma-to 10-14, pe suljettu).

Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua saattaa koskea, sekä Hämeen ELY-keskuksella.

Kirjallinen valitus on valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka toimitettava lähetin välityksellä tai postitse valitusviranomaiselle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä luettuna päätöksen tiedoksisaamisesta. Päätöksen katsotaan tulleen valitusoikeuden haltijoille tiedoksi päätöksen antopäivänä 4.6.2018.

Valituskirjelmän oheen on liitettävä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon muutoksenhakija haluaa vedota.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta osoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna tai sähköisesti hameenlinna.hao@oikeus.fi

Tammela 31.5.2018

Ympäristölautakunta