• Suomi

Lapset ja nuoret

TAMMELA- LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN KUNTA

Lapsi- ja nuorisopolitiikan perusperiaatteet ja arvot ovat turvallisuus, osallisuus, arvostus, luovuus ja kumppanuus-yhteistyö.

Tammelan lapsi ja nuorisopoliittinen ohjelma- visio 2017

Tavoitteena on päästä mukaan UNICEFin lapsiystävällinen kunta – malliin vuonna 2015, missä autetaan kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Malli perustuu kansainväliseen esikuvaan, jota UNICEF on toteuttanut maailmalla vuodesta 1996. Suomalainen malli kehitettiin yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa 2012–2013. Mallia laajennetaan asteittain ja sen on tarkoitus olla avoin kaikille kunnille vuonna 2015.

Tammela on lapsi- ja perhemyönteinen kunta, jossa lapsilla ja nuorilla on hyvä, turvallinen, virikkeellinen ja kannustava kasvu- ja oppimisympäristö.