• Suomi

Saaren kansanpuiston säännöt

Sallittu

 • Jokamiehen oikeudella maastossa saa liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnontilaisilla alueilla, jos siitä ei aiheudu vahinkoa.
 • Saa poimia marjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kukkia.
 • Kesällä saa uida ja onkia sekä talvella kulkea jäällä ja pilkkiä.

Rajoitettu

 • Tilapäinen yöpyminen on sallittu Kuivajärven rannassa laavulla.
 • Tulenteko on sallittu laavulla ja merkityllä tulentekopaikalla.

Kielletty

 • Eläinten pesien tai poikasten häiritseminen ja vahingoittaminen.
 • Alueella ei saa kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja tai sammalta.
 • Avotulen tekeminen muualle kuin sille varatulle paikalle.
 • Moottoriajoneuvolla ajaminen.
 • Koirien ja kissojen päästäminen irralleen.
 • Roskaaminen.