• Suomi

Opetus ja koulutus

Tammelan kunta järjestää omana toimintana esi- ja perusopetusta. Alakouluja on useilla kylillä, joten oppivelvollisuuden voi aloittaa lähikoulussa. Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään sekä kunnan palveluna että järjestöjen tuottamana.

Lukiokoulutuksessa teemme yhteistyötä Forssan yhteislyseon kanssa, jossa suurin osa lukiolaisistamme opiskelee.

Taiteen perusopetuksessa olemme yhteistyössä Lounais-Hämeen Musiikkiopiston  ja Forssan kuvataidekoulun  kanssa.

Kansalaisopistopalvelut tuottaa meille Forssan Wahren-opisto, joka tarjoaa itsensä kehittämisestä kiinnostuneille mahdollisuuden oppia ja kokeilla uusia asioita sekä kohdata ihmisiä.

Henkilöstökoulutusta kasvatusalan, opetusalan ja vapaan sivistystyön henkilöstölle järjestää Forssan seudun kuntien yhteinen Osaava- ohjelma http://www.peda.net/veraja/forssa/osaava.

 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Yhteystiedot

Opetus- ja sivistystoimen hallinto
Hakkapeliitantie 2
31300 Tammela

Sivistystoimenjohtajan sijaisena
Kalle Laakso
Tavattavissa: kunnantalolla tiistaisin 12-15
ja torstaisin klo 9 - 13, (muutoin koulukeskuksella)

puh. 050 557 1777
kalle.laakso @ tammela.fi

Koulutoimen sihteeri
Sirpa Kotilainen - työlomalla
sijaisena Sari Lukkala
puh. 050 597 6224
sari.lukkala @ tammela.fi

Sivistystoimen sihteeri
Sirpa Holmberg
puh. 050 597 4136
sirpa.holmberg @ tammela.fi