• Suomi

Opetus ja koulutus

Tammelan kunta järjestää omana toimintana esi- ja perusopetusta. Alakouluja on useilla kylillä, joten oppivelvollisuuden voi aloittaa lähikoulussa. Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään sekä kunnan palveluna että järjestöjen tuottamana.

Lukiokoulutuksessa teemme yhteistyötä Forssan yhteislyseon kanssa, jossa suurin osa lukiolaisistamme opiskelee.

Taiteen perusopetuksessa olemme yhteistyössä Lounais-Hämeen Musiikkiopiston  ja Forssan kuvataidekoulun  kanssa.

Kansalaisopistopalvelut tuottaa meille Forssan Wahren-opisto, joka tarjoaa itsensä kehittämisestä kiinnostuneille mahdollisuuden oppia ja kokeilla uusia asioita sekä kohdata ihmisiä.

Henkilöstökoulutusta kasvatusalan, opetusalan ja vapaan sivistystyön henkilöstölle järjestää Forssan seudun kuntien yhteinen Osaava- ohjelma http://www.peda.net/veraja/forssa/osaava.

Lukuvuoden 2017 - 2018 esiopetus ja koulutyö

Esiopetus alkaa to 17.8.2017 seuraavissa toimipaikoissa:
Portaan koulu klo 9.00, Tammitarhan päiväkoti Riihivalkaman koululla klo 9.00, Tammelan päiväkoti, Menninkäiset klo 8.30, Haitulat Ketut klo 9.00-13.00, Ilvekset ja Jänikset klo 8.45-12.45.
Esiopetuskuljetusten aikatauluja voi tiedustella esiopetuspaikasta viikolla 32. Mahdolliset reitti- ja aikataulumuutokset tarkentuvat esiopetuksen alkaessa.
Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Paula Laakso puh. 050 372 2267.

Perusopetus alkaa to 10.8.2017 Tammelan kunnan peruskouluissa seuraavasti: Kaukjärven koulu klo 8.30, Teuron koulu klo 8.15 ja muut koulut klo 9.00. Koulunkäyntinsä aloittavat v. 2010 syntyneet. Koulukuljetusten mahdolliset reitti- ja aikataulumuutokset ilmoitetaan koulun ensimmäisinä päivinä ja koulujen www-sivuilla (www.peda.net/veraja/tammela). Em. sivustolta löytyvät myös muut koulun toimintaan liittyvät tiedot.
Lisätietoja antavat koulunjohtajat.

Iltapäivätoiminta alkaa to 10.8.2017 koulupäivän päätyttyä ja se järjestetään kerhopaikkaa hakeneille Kaukjärven, Koulukeskuksen, Myllykylän, Portaan, Riihivalkaman ja Teuron kouluilla. Kerhotoiminta on tarkoitettu 1.-2. luokkalaisille ja erityisopetuksessa oleville oppilaille.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Mari Haapanen puh. 050 339 3675.

Sivistyspalvelut

 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Yhteystiedot

Opetus- ja sivistystoimen hallinto
Hakkapeliitantie 2
31300 Tammela

Sivistystoimenjohtaja
Mari Haapanen
puh. 050 339 3675
mari.haapanen @ tammela.fi

Koulutoimen sihteeri
Sari Lukkala
puh. 050 597 6224
sari.lukkala @ tammela.fi

Sivistystoimen sihteeri
Sirpa Holmberg
puh. 050 597 4136
sirpa.holmberg @ tammela.fi