• Suomi

Iltapäivätoiminta 1-2 lk

Toiminta on tarkoitettu kaikille vuosiluokkien 1-2 oppilaille sekä muiden luokkien oppilaille, jotka ovat erityisen tuen piirissä. Iltapäivätoiminta on ensisijaisesti tarkoitettu niille lapsille, joiden huoltajat ovat ansiotyössä.

Ryhmä alkaa koululla, mikäli osallistujia ilmoittautuu vähintään 5.

Toimintaa järjestetään pääsääntöisesti klo 12-16 välisenä aikana jokaisena koulupäivänä (ma-pe) ja keskimäärin 3 tai 4 tuntia päivässä osallistuvaa lasta kohden.

Kuukausimaksu on 70 e/3 h päivä ja 90 e/4 h päivä. Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan tai hänelle on iltapäivätoimintapaikka varattuna. Iltapäivätoimintapaikka tulee kirjallisesti irtisanoa, mikäli sitä ei tarvitse. Irtisanoutumislomakkeita saa kerhoista ja linkistä "Ip-paikan irtisanominen" (oikealla). Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Maksuun sisältyy välipala.

Iltapäivätoiminnan osalta kuljetusta ei järjestetä kotiin. Mikäli oppilaan omassa koulussa ei käynnisty iltapäivätoiminnan ryhmää, voi huoltaja halutessaan hakea lapselle paikkaa lähimmästä mahdollisesta koulusta, jossa iltapäivätoimintaa järjestetään. Tällöin koulupäivän jälkeen kuljetus järjestetään kunnan toimesta toiseen kouluyksikköön. Paluukuljetusta ei järjestetä.

Hakemukset su 19.2.2017 mennessä Wilmaan.

Tiedustelut: Sivistystoimenjohtaja Mari Haapanen puh. 050 339 3675

Päiväkodissa järjestettävään koululaisten aamu- tai iltapäivähoitoon voi hakea sähköisesti
tästä linkistä.

Aamupäivätoimintaan haetaan varhaiskasvatuspalveluiden kautta.
Tiedustelut varhaiskasvatusjohtaja Paula Laakso puh. 050 372 2267, paula.laakso @ tammela.fi

Sivistyspalvelut