• Suomi

Iltapäivätoiminta 1-2 lk

1. Toiminta on tarkoitettu kaikille vuosiluokkien 1-2 oppilaille sekä muiden luokkien oppilaille, jotka ovat erityisen tuen piirissä. Iltapäivätoiminta on ensisijaisesti tarkoitettu niille lapsille, joiden huoltajat ovat ansiotyössä.

2. Ryhmät toimivat Koulukeskuksessa, Portaassa ja Riihivalkamassa. Ryhmä perustetaan, jos osallistujia ilmoittautuu riittävästi. Mikäli ryhmän enimmäiskoko 15 oppilasta ylittyy, paikat jaetaan arpomalla.

3. Toimintaa järjestetään pääsääntöisesti klo 12-16 välisenä aikana jokaisena koulupäivänä (ma-pe) ja keskimäärin 3 tuntia päivässä osallistuvaa lasta kohden.

4. Kuukausimaksu on 60 e / 3 h päivä (80 e / 4 h päivä). Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan tai hänelle on paikka kerhossa varattuna. Iltapäiväkerhopaikka tulee kirjallisesti irtisanoa, mikäli sitä ei tarvitse. Irtisanoutumislomakkeita saa kerhoista ja linkistä "Ip-kerhopaikan irtisanominen(oikealla).

Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi (huoltajan ilmoitus) voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet.

Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.

Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Maksuun sisältyy välipala.

5. Iltapäivätoiminnan osalta kuljetusta ei järjestetä.

6. Hakumenettelystä ilmoitetaan Forssan Lehdessä vuosittain maaliskuun loppupuolella.

7. Hakulomakkeita on saatavissa kunnantalon neuvonnasta, kasvatus- ja sivistystoimen osastolta ja iltapäiväkerhoryhmistä sekä oikealla marginaalista löytyvästä linkistä. Voit myös täyttää alla olevan nettilomakkeen ja lähettää sen sähköisenä koulutoimeen.

Hakemukset tulee palauttaa 10.4.2015 mennessä Tammelan kunnan kasvatus- ja sivistystoimen osastolle, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

8. Tiedustelut: sivistystoimenjohtaja Mari Haapanen puh. 050 339 3675

9. Jos koululainen tarvitsee päivähoitoa erityisistä kasvatuksellisista ja sosiaalisista syistä, ottakaa yhteyttä perhepäivähoidon ohjaajaan.

Kasvatus- ja sivistystoimi

ILTAPÄIVÄTOIMINTAHAKEMUS

Lapsen henkilötiedot

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Sukunimi ja etunimet *

Syntymäaika (pp.kk.vvvv) *

Katuosoite *

Postinumero ja postitoimipaikka *

Koulu (ip-kerhon toimintakaudella) *

Luokka, jolla lapsi on ko. ip-kerhon toimintakaudella *

Muut huomioon otettavat asiat lapsesta: allergiat, sairaudet, lääkitykset tms.

Huoltajien tiedot

Äidin sukunimi ja etunimi

Puhelin (päivällä)

 Olen yksinhuoltaja

Osoite (jos eri kuin kerholaisen)

Sähköpostiosoite

 Olen ansiotyössä
 En ole ansiotyössä
 Opiskelen

Työ- tai opiskelupaikan nimi, josta tavoittaa päivisin ja puh.nro

Isän sukunimi ja etunimi

Puhelin (päivällä)

 Olen yksinhuoltaja

Osoite (jos eri kuin kerholaisen)

Sähköpostiosoite

 Olen ansiotyössä
 En ole ansiotyössä
 Opiskelen

Työ- tai opiskelupaikan nimi, josta tavoittaa päivisin ja puh.nro

Mikäli työ- tai opiskelupaikkatietoja ei ole ilmoitettu, käsitellään huoltajat kuin eivät olisi ansiotyössä tai opiskelemassa.

Lasku lähetetään
 Äidin osoitteeseen
 Isän osoitteeseen
 Muu

Muu osoite, mikä

Kerhopaikka, johon hakee *

Lapsi aloittaa iltapäiväkerhon (pp.kk.vvvv) *

Iltapäivätoiminnan tarve
 Syyslukukausi
 Kevätlukukausi
 10 päivää tai alle/kk
 Päivittäin

Mikäli ryhmän enimmäiskoko 15 oppilasta ylittyy, paikat jaetaan arpomalla


 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Hakemukset

Hakemus ip-kerhoon2015
Voit myös täyttää nettilomakkeen (vasemmalla)
Ip-kerhopaikan irtisanominen

Tiedotteet

Tiedote ip-toiminnasta 2015
Toimintasuunnitelma