• Suomi

Varhaiskasvatus

 

Esiopetuskuljetus reitit ja aikataulut tarkentuvat viikon 33 aikana ja nähtävissä: https://peda.net/tammela/varhaiskasvatus/eSähköinen asiointi

Päivähoito-, esiopetus- ja esiopetuskuljetusta haetaan sähköisen lomakkeen kautta (linkki yllä ja oikeassa reunassa punainen palkki). Myös lasten hoitoajat ilmoitetaan sähköisen asioinnin kautta. Sähköisessä asioinnissa hoitopaikanhaku ja hoitoaikojen ilmoittaminen tapahtuu verkkotunnusten avulla.

Päivähoito- ja esiopetuspaikkojen haku 

Kunnallista päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Esiopetuksen keskitetty haku on alkuvuodesta, toki paikkaa voi hakea ympäri vuoden esim. muuttaessa kuntaan.

Hakiessasi metsäeskariin tai luontiliikuntaeskariin, mainitse siitä sähköisen lomakkeen lisäselvitys lehdellä hakemuksen viimeisessä osiossa (lisätiedot).

Esiopetuspaikkahaun yhteydessä ilmoitetaan myös tarve kunnan järjestämälle esiopetuskuljetukselle (yli 3km matka, VT-2 tai VT-10 ylitys). Kirjoita lisäselvitykset välilehdelle (lisätiedot) maininta esiopetuskuljetustarpeesta ja perustelu esim. kilometrimäärä tai valtatien ylitys.

Täyttäessäsi hakemusta useammalle lapselle, merkitse sama huoltaja lapsen 1. huoltajaksi.

Päivähoitopaikkahakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Mikäli päivähoitopaikan tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä tai opinnoista eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Hakija saa kirjallisen päätöksen hoitopaikasta.Varhaiskasvatuksen toimintakausi on 1.8. - 31.7. välinen aika.

 

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2017 alkaen

Tammelassa siirrytään tuntiperusteiseen varhaiskasvatusmaksuun. Ennen päivähoidon alkamista perhe sopii varhaiskasvatusjohtajan tai päiväkodin johtajan kanssa lapsen hoitosopimuksen ja päivähoitoon tarvitseman tuntimäärän hoitosopimus- ja tuloselvityslomakkeella. Päivähoitohoitomaksu määräytyy sovitun tuntimäärän mukaan (varatut tunnit). Tämän jälkeen perhe ilmoittaa sähköiseen asioinnin kautta lapsen hoitoajat.

Tuntiperusteiset päivähoitomaksut:

1-56 t/kk                    87 €/kk  30 % kokopäivämaksusta

57-63 t/kk                116 €       40 %

64-105 t/kk              174 €       60 %

106-147 t/kk            232 €       80 %

148 t tai enemmän  290 €       100 %

Perhe voi toimittaa tulotositteet, joiden mukaan päivähoitomaksu lasketaan. Tulotositteiden liitteenä tulee olla hoitosopimus- ja tuloselvityslomake. Mikäli varatut tunnit eivät riitä, sovitaan uusi hoitosopimus. Varattujen tuntien ylittyessä maksu siirtyy seuraavaan tuntiluokkaan.

 

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Jokaisen sijoituspäätöksen saaneen lapsen (päivähoito ja esiopetus) hoitoajat ilmoitetaan sähköisen asioinnin kautta varhaiskasvatuspaikkaan. Hoitoaikoja ilmoittamalla lapselle varataan päivähoitoa/esiopetusta. Lasten hoitoaikojen perusteella varataan mm. henkilökunta ja lasten päivittäiset ruuat. Sähköisen asioinnin kautta huoltajat näkevät varatut hoitoajat ja toteutuneet hoitoajat. Hoitoaikoja varataan lapsen hoitosopimuksen mukaisesti. Hoitoaikatarpeen muuttuessa, myös hoitosopimus muutetaan ennen hoitoaikojen varaamista. Hoitosopimus sovitaan vähintään neljän kuukauden ajalle, ellei kyse ole lyhyemmästä päivähoitotarpeesta. Laskutus tapahtuu hoitosopimuksen mukaan. Hoitosopimuksen ylittyessä laskutus muuttuu.

Sähköisessä asioinnissa huoltaja ilmoittaa lapsen hoitoajat vähintään 1,5 vkoa ennen hoidon tarvetta keskiviikkoon mennessä. Tämän jälkeen ohjelma sulkeutuu. Huoltajat saavat varhaiskasvatuspaikasta kiralliset ohjeet sähköisen asioinnin käyttöön. Lisäksi varhaiskasvatuspaikan henkilökunta neuvoo ohjelman käytössä.

Jos hoitoilmoituksiin tulee äkillisiä muutoksia esim. lapsi sairastuu, ja viikko on jo lukittu, huoltaja ilmoittaa siitä suoraan hoitopaikkaan. Äkillisiä poissaoloja ei merkitä sähköiseen hoitoaikojen ilmoittamiseen, koska viikko on jo lukittu. Jos lapsella on pidempi poissaolo, ilmoitataan siitä sähköisen asioinnin kautta. Pidemmissä poissoloissa kuukauden vaihtuessa, ilmoita jokainen kuukausi erikseen esim. poissaolo 19.6.-16.7. ilmoitetaan sähköiseen asiointiin 19.6.-30.6. ja 1.7.-16.7.

Kesälomakauteen liittyvät päivähoitomaksuhyvitykset

Mikäli lapsella on lomaa heinäkuu ja/tai sitä pidempi yhtämittainen jakso, kunta hyvittää lapsen loma-ajan päivähoitomaksun, mikäli huoltajat ovat ilmoittaneet lapsen loma-ajan sähköiseen asiointiin hoitoaikojen ilmoittaminen -sivulle viimeistään 30.4. mennessä.

 

Varhaiskasvatuspaikat

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lasten hoidon järjestämisessä seuraavien vaihtoehtojen välillä:

 • lapset hoidetaan kotona. Jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, voi perhe saada kotihoidon tukea.
 • kunnan järjestämä päivähoitopaikka
 • järjestää päivähoito yksityisen hoidon tuella (yksityinen päivähoitopaikka tai palkattu lastenhoitaja kotona). Haetaan KELA:sta. Tammelassa myös yksityisen hoidontuen kuntalisä.

 Kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja ovat:

 • esiopetus päiväkodissa
 • esiopetus metsäeskarissa tai luontoliikuntaryhmässä
 • päivähoito perhepäivähoidossa
 • päivähoito päiväkodissa
 • päivähoito vuorohoidossa
 • koululaisten aamu- ja iltapäivähoito
 • kotihoidon tuki
 • yksityisen hoidon tuki ja yksityisenhoidontuen kuntalisä (mahdollistaa kunnassa tapahtuvan ja  kuntarajat ylittävän palvelun)
 • leikkitoiminta, tilapäinen päivähoito
 • leikkikenttätoiminta kesäisin
 • kesämetsätoiminta kesäkuussa

Varhaiskasvatuksessa on käytössä peda.net, jossa listätietoja Tammelan varhaiskasvatuksesta:  https://peda.net/tammela/varhaiskasvatus

 

 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Yhteystiedot

Varhaiskasvatusjohtaja Paula Laakso poissa ajalla 1.-13.8.2017.
Varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa ole yhteydessä päiväkodin johtajiin:
Maahiset, Taikatassu ja perhepäivähoito Kirsi Hyytiäinen puh. 050 322 1317 (7.8. alk.), Leena Lankinen 050 4107893
Haitulat ja Porras vs. Heli Laitila p. 050 5588750
Tammitarha vs. Mia Kaseva p. 050 4122393

 

 

Sähk. asioinnin linkki 

Punaisella pohjalla olevasta
sähköisen asioinnin -
linkistä pääset Varhais-
kasvatuksen sähköiseen
asiointiin.

Tiedotteet

Varhaiskasvatussuunnitelma
Tammela VASU 2017 

Ruokalistat 

Päiväkotien ruokalista syksy 2017

Päiväkotien välipalalista