Kulttuuripalvelut

Tammela on kulttuuripitäjä, jossa monipuolisen kulttuuritarjonnan lisäksi on huomioitu kulttuurihistorian säilyttäminen.

Kulttuuritoimi luo edellytyksiä kunnassa harjoitettavalle monipuoliselle kulttuuritoiminnalle, kannustaa paikallisia yhdistyksiä osallistumaan kulttuuritarjonnan tuottamiseen ja organisoi sekä järjestää yhteistoiminnassa kulttuuritarjontaa eri ikäisille.

  • Tukemalla kunnassa tapahtuvaa kulttuuritoimintaa ja kulttuurihistorian tallentamista.
  • Järjestää yksin tai yhdessä eri tahojen kanssa kaikenikäisille kuntalaisille monipuolista kulttuuritarjontaa.