• Suomi

Palveluohjaus

Kaikilla 75 -vuotta täyttäneillä on oikeus päästä sosiaalipalvelujen tarpeen arvioinnin piiriin tietyssä määräajassa. Kiireellisissä tapauksissa arviointi on tehtävä välittömästi, kiireettömissä tapauksissa seitsemän (7) arkipäivän sisällä tarpeen arviointia koskevasta yhteydenotosta. Myös muilla asiakasryhmillä on oikeus em. määräajoissa tehtävään palvelutarpeen arviointiin, ks. STM – Palvelutarpeen arviointi määräajassa.

Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus yleensäkin tehdään yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa. Tarkoituksena on kartoittaa asiakkaan tilannetta, voimavaroja sekä läheisten mahdollisuuksia avustaa omaistaan. Näistä lähtökohdista arvioidaan kuinka sosiaali- ja terveyspalvelut voisivat osaltaan olla tukemassa asiakkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä. Tarkoituksena on hahmottaa yksilöllisistä lähtökohdista asiakkaan tilanteeseen soveltuvaa yhdistelmää palveluista, jotka mahdollisimman hyvin tukisivat asiakkaan kanssa asetettuja tavoitteita.

Palvelutarpeen arvioinnin perusteella kunnan viranomainen tekee päätöksen sosiaalipalvelujen myöntämisestä. Kirjallisesta päätöksestä on asianomaisella oikaisuvaatimusoikeus.

Palveluohjaaja tekee palvelutarpeen arviointeja ja palveluohjausta. Tämä tarkoittaa, että palveluohjaajalta saa neuvoja, tukea ja ohjausta erilaisiin elämäntilanteisiin ja avun tarpeisiin sosiaali- ja/tai terveyspalveluiden näkökulmasta. Palveluohjaus on kaikkien kuntalaisten saatavilla eikä sen saamiseen ole erityisiä vaatimuksia tai määräaikoja.

Neuvoa voi kysyä mm. asumiseen, kotiin saataviin palveluihin, taloudellisiin etuuksiin, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja omaishoidon tukeen liittyen. Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi ovat maksutonta palvelua.

 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Yhteystiedot

Palveluohjaaja
Outi Koivula
puh. 050 414 5091