• Suomi

Adoptio

Adoptio eli lapseksiottaminen tarkoittaa kodin ja vanhempien antamista niitä tarvitsevalle lapselle. Tavoitteena on luoda ja vahvistaa ottovanhempien ja lapsen välille perhesuhde.

 Ottovanhemmiksi voivat ryhtyä 25 -vuotta täyttäneet aviopuolisot yhdessä tai yksinäinen 25 -vuotta täyttänyt henkilö. Ottovanhemman enimmäisikää ei ole määritelty laissa. Ottovanhemman iällä on kuitenkin merkitystä arvioitaessa vanhemmuuden edellytyksiä. Ottovanhemmalta vaaditaan kykyä rakentaa lapseen elinikäinen, hoitava ja lämmin suhde, ja hänen täytyy voida turvata lapselle riittävä huolenpito, kasvatus ja elatus lapsen itsenäistymiseen saakka. Ottovanhemmiksi sopivat tavalliset, tasapainoiset vanhemmat. Keskeisenä motiivina tulee olla halu ja tarve hoitaa lasta ja mahdollisuus tarjota lapselle turvallinen koti.

 Kansainvälisissä adoptioissa ottolasta toivovien on pyydettävä kansainvälistä lapseksiottamispalvelua. Lupa palvelun antamiseen on Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnalla, Interpedia ry:llä ja Pelastakaa Lapset ry:llä.

 Jollei voi tai halua itse kasvattaa lasta eikä tehdä raskauden keskeytystä voi vauvan synnyttää ja antaa synnytyssairaalassa muiden hoitoon. Adoptiossa lapselle etsitään uusi koti ja vanhemmat. Tietoa adoptiosta saa sosiaaliviranomaisten lisäksi äitiysneuvolasta ja synnytyssairaalasta.

 Jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta, tarvitaan hänen suostumuksensa adoptioon. Lapseksiottamista ei myöskään voi vahvistaa vastoin alle 12-vuotiaan lapsen tahtoa, jos hän on niin kehittynyt, että hänen tahtonsa voidaan ottaa huomioon. Ottolapsisuhde vahvistetaan tuomioistuimessa. Ottolapsisuhteen seurauksena syntyy ottolapsen ja ottovanhempien kesken samanlainen oikeudellinen suhde kuin lapsella oli aiemmin omiin biologisiin vanhempiinsa ja heidän sukulaisiinsa. Adoptiossa lapsen huolto, holhous ja vastuu lapsen elatuksesta siirtyvät ottovanhemmille. Samalla katkeaa lapsen oikeudellinen suhde hänen aikaisempiin vanhempiinsa ja heidän sukulaisiinsa.

 Sosiaalityöntekijät antavat adoptioneuvontaa, minkä aikana selvitetään hakijoiden edellytykset ja valmiudet ottovanhemmuuteen. Neuvonnan tarkoituksena on turvata lapsen etu ja valmentaa vanhempia uuteen elämäntilanteeseen. Adoptiota harkitsevien lisäksi neuvonta on tarkoitettu lapsen luovuttamista harkitseville vanhemmille sekä lapselle itselleen. Tarvittaessa neuvontaa saa lapsen ja perheen tukemiseksi myös adoption vahvistamisen jälkeen. Neuvonta on maksutonta.

 STM: Adoptioneuvonta ja kansainvälinen adoptiopalvelu

    

 

 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
puh. 03 4191 4801 (ma-pe 9.00-10.00)