• Suomi

Lapsen elatus

Sosiaalityöntekijä avustaa vanhempia lapsen elatussopimusten valmistelussa, laatimisessa sekä antaa tarvittavaa tietoa. Sopimistilaisuuksissa vanhemmat itse päättävät lapsen asioista; sosiaalityöntekijä vain avustaa prosessissa ja tuo esille lapsen etua ja näkökulmaa. Palvelu on maksutonta. Mikäli vanhemmat eivät pääse asiassa sopimukseen, heidät ohjataan hoitamaan asia tuomioistuimessa.

Lapsen elatustuen myöntäminen ja maksaminen siirtyi kunnilta Kelalle 1.4.2009 alkaen. Kela huolehtii myös elatusavun perinnästä elatusvelvolliselta.

 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Linkit

Elatustukilaki

OM: Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

Kela: elatusavusta ja elatustuesta

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä Ringa Setälä virkavapaalla 1.7.2013-24.6.2014
puh. 03 4191 4801
(ma-pe 09.00-10.00)

Vs sosiaalityöntekijä Eve Lääts 17.6.2013-24.6.2014
puh 03 4191 4801
(ma-pe 9.00-10.00)