• Suomi

Perhetyö

Perhetyötä annetaan sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimena että ennaltaehkäisevässä (hakemus) merkityksessä ilman lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyön avulla autetaan niitä perheitä, joilla on vanhemmuuteen tai lasten- ja kodinhoitoon liittyviä tuen tarpeita ja/tai väsymystä. Perhetyön asiakkuuteen ohjaudutaan aina sosiaalityöntekijän kautta.

Perhetyössä

  • vanhemmuutta tuetaan ja autetaan,
  • vanhempia neuvotaan,
  • perhettä ohjataan erilaisten palvelujen piiriin, jotka osaltaan voivat auttaa arjen sujumisessa,
  • annetaan ohjausta lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa,
  • työskennellään lasten/sisarusten keskinäisen vuorovaikutuksen sekä lasten ja vanhempien vuorovaikutuksen parissa tavoitteena tehdä näkyväksi kommunikoinnin ongelmakohtia,
  • autetaan perheen jäseniä ongelmien ratkaisemisessa
  • avustetaan perheenjäseniä sanoittamaan tunteitaan eri osapuolille ja ikäkausille ymmärrettävällä tavalla,
  • järjestetään erilaisia ryhmiä ja leiritoimintaa.

 Perhetyötä tehdään yhteistyössä muiden perheen asioissa mukana olevien tahojen kanssa perheen suostumuksella. Työskentely on aina luottamuksellista, suunnitelmallista ja tavoitteellista – tavoitteet sovitaan yhdessä perheen kanssa.

 Perhetyö on maksutonta.

 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Linkit

Hakemus perhetyön saamiseksi

Yhteystiedot

Perhetyöntekijä Annika Mikkola
puh. 050 563 9639

Vs perhetyöntekijä Sari Kaakinen
puh. 050 593 0868

Sosiaalityöntekijä
puh. 03 4191 4801 (ma-pe 9.00-10.00)