• Suomi

Vammaispalvelut

Vammaispalveluilla tarkoitetaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja asetuksen mukaisia etuuksia.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä
elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä
poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalveluja koskevat säädökset ovat luonteeltaan erityislainsäädäntöä. Se merkitsee sitä, että jos vammaisille henkilölle ei pystytä yleislainsäädännön (esimerkiksi sosiaalihuoltolaki) perusteella järjestämään riittäviä ja hänelle sopivia palveluja, turvataan vammaisen ja erityisesti vaikeavammaisen henkilön erityistarpeet ko. lainsäädännön kautta.

 STM – Vammaispalvelut ja tukitoimet

 Vammaispalvelua koskevat päätökset ovat yksilöllisiä. Hakijan palvelun tarve ja vamman tai pitkäaikaissairauden aiheuttama haitta selvitetään. Hakijan tulot tai varallisuus eivät vaikuta palvelujen myöntämiseen. Hakemukseen on syytä (ainakin ensimmäisellä kerralla) liittää lääkärin lausunto asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

 Kunnan erityiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat ja vaikeavammaisille asiakkaille subjektiivisia oikeuksia ovat:

  • asunnon muutostyöt
  • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • henkilökohtainen apu
  • kuljetuspalvelu
  • palveluasuminen
  • päivä- ja työtoiminta

 Tulkkauspalvelusta huolehtii Kela.

 Määrärahasidonnaisia ja kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja sekä taloudellisia tukitoimia ovat:

  • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet ja laitteet sekä vakiomalliseen laitteeseen tehtävät muutokset
  • sopeutumisvalmennus, kommunikaatio-opetus
  • tuki ylimääräisiin erityisravinto- ja vaatekustannuksiin
 
Tekstin koko A A A Sivukartta

 

Linkit

Invalidiliitto

Kynnys ry

 

Yhteystiedot

Hakemuksia palveluihin voi tiedustella:

Sosiaalityöntekijä RInga Setälä, virkavapaalla 1.7.2013-24.6.2014
puh. 03 4191 4801 
(ma-pe 9-10.00)

Vs sosiaalityönekijä Eve Lääts 17.6.2013-24.6.2014
puh 03 4191 4801
(ma-pe 9.00-10.00)

Perusturvan sihteeri
Eila Virtanen
puh. 050 520 1595