• Suomi

Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Tammelan kunnan ruoka- ja puhdistuspalvelut on Teknisten palveluiden alaisuudessa toimiva yksikkö,. Yksikkö aloitti toimintansa vuonna 2007.

Ruoka- ja puhdistuspalveluista vastaa ruoka- ja puhdistuspalvelujohtaja. Ruokapalvelut jakaantuvat hallinnon lisäksi 11 kohteeseen ja puhdistuspalvelut 20 kohteeseen. Yksikkö toimii ns. tilaaja-tuottaja- periaatteella tuottaen palveluita kunnan kouluille ja päiväkodeille sekä Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymälle.

Ruoka- ja puhdistuspalveluiden tunnuslukuja:

  • n. 40 ruuan ja puhtauden ammattilaista
  • 6 valmistuskeittiötä
  • 9 jakelukeittiötä
  • 1400 eri hallintokuntien ruokapalveluasiakasta
  • 21 000 puhdistuspalveluneliötä
  • Lisäksi käyttäjäasiakkaita ovat kaikki julkisten ruokapalveluiden ja kunnan tilojen käyttäjät

Toiminta-ajatus ja tavoite

Tuotamme ravitsemussuositusten mukaisia ja turvallisia ateriapalveluja taloudellisesti ja tehokkaasti asiakkaiden yksilöllisyys huomioiden

Huolehdimme kiinteistöjen puhtaanapidosta joustavasti ja tehokkaasti huomioiden asiakkaiden tarpeet.

Tavoitteena on  tukea muiden toimintayksiköiden perustehtävää ammattitaitoisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti.

Arvot

 • Tasavertainen, luotettava ja laadukas palvelutoiminta huomioiden kestävänkehityksen periaatteet.

 • Henkilöstön työhyvinvoinnin ja laajan ammattitaidon ylläpitäminen.
 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Yhteystiedot

Ruoka- ja puhdistuspalvelujohtaja
Leena Ahola
puh. 050 569 6348
leena.ahola @ tammela.fi

Puhdistuspalveluohjaaja
Tiina Antila
puh. 050 361 6276
tiina.antila @ tammela.fi 

Asiakaskyselyt

Ruokapalveluiden asiakaskyselyt:

Kouluruokakyselyn 2016 tulokset