• Suomi

Tuulivoimapuistoa koskeva teemayleiskaava

Tammelan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 7.2.2011 § 42 aloittaa Tuulivoimapuistoa koskevan teemayleiskaavan laatimisen Tammelan kunnan alueelle ja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman kaavoitustyön pohjaksi ja päätti asettaa sen vireilletulovaiheen asiakirjana nähtäville.

KUULUTUS

Tammelan kunnanhallitus on kokouksessaan 7.2.2011 § 42 päättänyt aloittaa Tuulivoimapuistoa koskevan teemayleiskaavan laatimisen Tammelan kunnan alueelle. Vireilletulovaiheen asiakirjoina pidetään osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Tammelan kunnantoimiston teknisellä osastolla 30 päivän ajan eli 21.2.-22.3.2011.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on myös nähtävillä kunnan www-sivuilla osoitteessa: www.tammela.fi > Asuminen ja rakentaminen > Kaavoitus > Vireillä olevat kaavoitushankkeet > Tammelan kunnan Tuulivoimapuistoa koskeva teemayleiskaava.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut, kunnan toimistoon jätettävät kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella: Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Tammelassa 19.2.2011

Kunnanhallitus

Vireilletulovaiheen nähtävillä olevat asiakirjat:


KUULUTUS

Tammelan kunnanhallitus on kokouksessaan 7.11.2011 § 264 päättänyt asettaa tuulivoimapuistoa koskevan teemayleiskaavaluonnoksen nähtäville Tammelan kunnantoimiston teknisellä osastolla 30 päivän ajan eli 28.11.-27.12.2011.

Kaava-asiakirjat on myös nähtävillä kunnan www-sivuilla osoitteessa: www.tammela.fi > Asuminen ja rakentaminen > Kaavoitus > Vireillä olevat kaavoitushankkeet > Tammelan kunnan Tuulivoimapuistoa koskeva teemayleiskaava.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut, kunnan toimistoon jätettävät kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella: Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Tammelassa 25.11.2011

Kunnanhallitus

Luonnosvaiheen nähtävilläolevat asiakirjat:

 


Voimavapriikki Oy kuuluttaa tuulivoimapuistoa koskevaa seuraavasti:

Kiimassuon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten
arviointiselostus ja teemayleiskaava

Kuntien ja Voimavapriikki Oy:n yhteinen esittelytilaisuus
tiistaina 13.12.2011 alkaen kello 18:00 Tammelan kunnan
valtuustosalissa (Hakkapeliitantie 2, Tammela).

Forssan, Jokioisten ja Tammelan kuntien alueille suunnitteilla
olevan Kiimassuon tuulipuiston YVA -selostuksen
esittelytilaisuus ja samalla yleisötilaisuus teemayleiskaavaan
liittyen kaikille asiasta kiinnostuneille.

• Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely
Immo Sundholm, Voimavapriikki Oy

• Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja Naturaarviointi
Janne Huttunen, Ramboll Oy ja Jyrki Oja, Suomen
Luontotieto Oy

• Tuulivoimateemayleiskaava
Sirkka Köykkä, Forssan kaupunki

Kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua. Tervetuloa!

www.voimavapriikki.fi 


 Kunnanhallitus käsittelee tuulivoimapuistoa koskevaa teemayleiskaavaa kokouksessaan 3.12.2012:

Huom, Kartta ja selostus muuttuivat 3.12.2012, joten uudet tulevat nähtäville lähiviikkoina virallisen ehdotusvaiheen nähtävillä oloajaksi.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.11.2012

Liitteet:

 2-3 Forssa-Jokioinen-Tammela Kiimassuon tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2011 ja täydennysinventointi 2012

4 Ilmavoimat : Korkeusrajoitukset

5-6  Ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011

7 Natura-arvion täydennys, 2012

8 Täydentävä luontoselvitys

9 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

10 Natura 2000 - lausunto

11Hämeen Liiton lausunto 18.6.2012

12 Lentoestelupahakemus, heinäkuu 2012

14 Meluanalyysi 3.10.2012

15 Meluvaikutukset 7.11.2012

16 Välkevaikutukset 7.11.2012

17 Sukula-Häiviä osayleiskaava

18 Neuvottelumuistioita


KUULUTUS

Tammelan kunnanhallitus on kokouksessaan 3.12.2012 § 298 päättänyt asettaa Tuulivoimapuistoa koskevan teemayleiskaavaehdotuksen yleisesti nähtäville. Ehdotusvaiheen asiakirjat pidetään nähtävillä Tammelan kunnantoimiston teknisellä osastolla 30 päivän ajan eli 2.1.-31.1.2013.

Ehdotusvaiheen asiakirjat ovat myös nähtävillä kunnan www-sivuilla osoitteessa: www.tammela.fi > Asuminen, rakentaminen ja ympäristö > Kaavoitus > Vireillä olevat kaavoitushankkeet > Tammelan kunnan Tuulivoimapuistoa koskeva teemayleiskaava.

Ehdotusvaiheen yleisötilaisuus pidetään Tammelan kunnantoimiston valtuustosalissa torstaina 17.1.2013 klo 18.00.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut, kunnan toimistoon jätettävät kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella: Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Tammelassa 29.12.2012
Kunnanhallitus

Ehdotusvaiheen nähtävillä olevat asiakirjat:

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.11.2012

Yhdistelmä Forssan ja Tammelan tuulivoimakaavaehdotuksista

Liitteet:

 2-3 Forssa-Jokioinen-Tammela Kiimassuon tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2011 ja täydennysinventointi 2012

4 Ilmavoimat : Korkeusrajoitukset

5-6  Ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011

7 Natura-arvion täydennys, 2012

8 Täydentävä luontoselvitys

9 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

10 Natura 2000 - lausunto

11Hämeen Liiton lausunto 18.6.2012

12 Lentoestelupahakemus, heinäkuu 2012

14 Meluanalyysi 3.10.2012

15 Meluvaikutukset 7.11.2012

16 Välkevaikutukset 7.11.2012

17 Sukula-Häiviä osayleiskaava

18 Neuvottelumuistioita

 Ks. YVA-selvitys www.voimavapriikki.fi

 


  

Ehdotus- II -vaiheen kokousasiakirjat, (kunnanhallitus 2.9.2013):

Kaavakartta 26.8.2013

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liitteet:

12 Trafi lentoesteluvat 2013

16 Meluraportti Kaava 1, 16.4.2013

17 Meluraportti Kaava 2, 22.4.2013

18 Välke Kaava 1, 29.4.2013

19 Välke Kaava 2,.29.4.2013

20 Tuulisuus, melulausunto 12.6.2013

23 Meluraportti Kaava1, 16.8.2013

24 Välke Kaava1, 22.8.2013

 


Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 2.9.2013 § 227 ehdotus II-vaiheen nähtäville asentantaa. 

KUULUTUS 

Tammelan kunnanhallitus on kokouksessaan 2.9.2013 § 227 päättänyt asettaa Tuulivoimapuistoa koskevan teemayleiskaavaehdotuksen yleisesti ehdotus II -vaiheen nähtäville. Ehdotus II -vaiheen asiakirjat  pidetään nähtävillä Tammelan kunnantoimiston teknisellä osastolla 30 päivän ajan eli 30.09-29.10.2013.

 

Ehdotus II -vaiheen asiakirjat ovat myös nähtävillä kunnan www-sivuilla osoitteessa: www.tammela.fi > Asuminen, rakentaminen ja ympäristö > Kaavoitus > Vireillä olevat kaavahankkeet > Tuulivoimapuistoteemayleiskaava. 

Ehdotus II- vaiheen yleisötilaisuus pidetään Forssan kaupungintalon valtuustosalissa tiistaina 1.10.2013 klo 18.00. 

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut, kunnan toimistoon jätettävät kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella: Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela tai asiointiliä, https://asiointitili.suomi.fi/ -käyttäen. 

Tammelassa 27.09.2013 

Kunnanhallitus

Ehdotus II-vaiheen nähtävillä olevat asiakirjat: 

Kaavakartta 23.8.2013 

Kaavaselostus 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

12 Trafi lentoesteluvat 2013

 

16 Meluraportti Kaava 1, 16.4.2013

 

17 Meluraportti Kaava 2, 22.4.2013 

18 Välke Kaava 1, 29.4.2013 

19 Välke Kaava 2,.29.4.2013 

20 Tuulisuus, melulausunto 12.6.2013 

23 Meluraportti Kaava1, 16.8.2013 

24 Välke Kaava1, 22.8.2013 

Selvitys  

 ____________________________________________________________________

KUULUTUS 

Tammelan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.5.2014 § 23 hyväksynyt Tammelan kunnassa Tuulivoimapuistoa koskevan teemayleiskaavan.

Muutoksenhaku: valitusoikeuden MRL 191 §:n mukaan omaava voi valittaa päätöksestä kunnallisvalituksin  Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika: 30 päivää, MRL 188 § eli 16.6.2014 saakka.

16.5.2014 Kunnanhallitus

---

Kunnanvaltuuston hyväksymispäätösasiakirjat ovat nähtävillä 16.6.2014 asti kunnanvirastossa ja tällä sivulla jäljempänä.

Kaavapäätöstä ei saateta erikseen tietoon kaavoitetun alueen maanomistajille / haltijoille (MRL 188 §, KuntaL 63 §).

Mikäli haluatte valittaa em. kaavapäätöksestä, tulee Teidän pikaisesti pyytää toimittamaan päätöksestä virallinen ote liitteineen valitusta varten asianhallintasihteeri Minna-Liisa Mäkilältä, puh. 03-4120 212 tai 050 5646 562.

Hyväksymiskäsittelyn liiteasiakirjat (Khall 5.5.2014, Kvalt 12.5.2014):

Tuulivoimakaavakartta 22042014

Tuulivoimakaavan selostus 22042014, pdf 

 Liitteet:

 1       OAS
2-3  Inventointi
 4  Ilmavoimat_korkeusrajoitukset
 5-6  Linnut
 7  Naturaselvitys
 8  Voimalapaikat
 9  Yva-lausunto
 10  Natura-lausunto
 11  Liitto_lausunto
 12  Trafi lentoesteluvat
 13  Meluanalyysi
 14  Lausunto-välkevaikutukset
 15  Lausunto meluvaikutukset
 16  Meluraportti
 17  Meluraportti
 18  Valkekaava
 19  Valkekaava
 20  Tuulisuus - melulausunto
 21  Vastineet luonnosvaihe
 22  Vastineet - ehdotus I-vaihe
 23  Meluraportti
 24  Välke Kaava1, 22.8.2013
 25  Lopullinen meluraportti
 26  Lopullinen välkeraportti
 27  Lopullinen yleisvastine
 28  Neuvottelumuistioita
 29  Sukula-Häiviä
   
   
   

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös
23.12.2016 Dnro 2321/1/15
Osayleiskaavaa koskeva valitus

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

 
Tekstin koko A A A Sivukartta

Tämän hetken tilanne

Hyväksymispäätös nähtävillä 16.6.2014 asti.

Otteita valitusta varten saa kunnanvirastosta
asianhallintasihteerilta. Pyynnöt pikaisesti
puh. 03-4120212 tai 050 5646 562.