• Suomi

 Työllisyyspalvelut 

Työllisyyteen liittyviä erilaisia palveluja, ohjausta ja neuvontaa kunnassa järjestetään sekä hallinnoidaan

 perusturvassa

  • Intro-työpaja
  • kuntouttava työtoiminta
  • työnsuunnittelijan palvelut
  • työvoiman palvelupiste

talousosastolla

  • kunnallinen työllistäminen
  • yhdistykselle ja järjestöille maksettava kuntalisä
  • siviilipalvelu ja  

nuorisotoimessa

Kunnassa toimii työllistämistyöryhmä, joka seuraa työllisyystilannetta kunnassa, kunnan toteuttamia työllistämistoimia sekä valmistelee vuosittaisen työllistämissuunnitelman. Kunnankamreeri toimii ryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä.

Kunta osallistuu seuraaviin työllisyyspalveluita koskeviin hankkeisiin: