• Suomi

Kunnanjohtajan yhteystiedot

Kunnanjohtaja Matti Setälä ( vuosilomalla 14.7.alkaen, eläkkeelle 1.10.2014).
Puh. 03-4120 200,  050 569 4930
matti.setala @ tammela.fi

Sijaisena toimii kunnanjohtaja Martti Pura, alkaen 1.8.2014
Puh. 03-4120 201, 050 569 7500
martti.pura @ tammela.fi

 

  • Johtaa oikeiden asioiden tekemistä.
  • Yhteistyössä luottamushenkilöiden ja viranhaltijaelinten kanssa saavuttaa
    taloudellisten ratkaisujen kautta kunnan tavoitteet.
  • Luo toimivat yhteistyösuhteet sidosryhmiin ja huolehtia kuntakuvan kehittämisestä
  • Yrittämistä korostamalla löytää maaseutuympäristön voimavarat ja vahvistaa
    kilpailukykyä myös EU:n avulla .
 
Tekstin koko A A A Sivukartta